Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

december 2014

Raad van bestuur VLIZ

De gouverneur zat de vergadering van de Raad van Bestuur van het Vliz in zijn Residentie voor. De huisvesting van het VLIZ vormde een belangrijk deel van de agenda. Hiernaast werden ook enkele financiële aangelegenheden besproken (o.m. stand van zaken subsidies 2014, financieel jaaroverzicht…)

Bezoek aan de werf Socarenam

  Ter gelegenheid van de tewaterlating van het patrouillevaartuig P902 POLLUX van de Marinecomponent bezocht de gouverneur de werf Socarenam in Boulogne Sur Mer. Er werd een omstandige briefing gegeven waarop ook de minister van Defensie aanwezig was. De Polllux kan net als zijn zusterschip de Castor ingezet worden binnen de noodplanning en voor kustwachttaken. (22/12/2014)

  • werf Socarenam
  • P902 Polllux

Eedaflegging Annick Vermeulen als burgemeester van Zedelgem en Dirk Sioen als burgemeester van Zonnebeke

Op maandag 22 december legden Annick Vermeulen en Dirk Sioen hun eed af als burgemeester bij gouverneur Carl Decaluwé. Annick Vermeulen volgt Patrick Arnou op als burgemeester van Zedelgem vanaf 1 januari 2015. Dirk Sioen volgt Dirk Cardoen op als burgemeester van Zonnebeke vanaf 1 januari 2015. (22/12/2014)

ZORA

Zora is de eerste en nog steeds de enige Humanoïde robot ter wereld die bij mensen wordt ingezet. Men zou denken dat dit eerder in Japan, China of Amerika gebeurt maar niets is minder waar. Dit is een Vlaamse ‘wereldprimeur’ geweest en wij zijn tot op heden nog steeds de enigen. Wat door wereld experten als toekomst wordt aanzien gebeurt in Vlaanderen reeds meer dan een jaar! De gouverneur leidde de eindejaarsreceptie in met een rede over het belang van innovatie en ondernemerschap. Het ondersteunen en versterken van de autonomie van de zorgbehoevende oudere vraagt een creatief design dat op termijn duurzaam kan inspelen op wijzigende behoeften. Innovatieve ontwikkelingen als ZORA, de robot die reeds wordt ingeschakeld bij revalidatieoefeningen in verpleeg- en verzorgtehuizen en ziekenhuizen, zijn een belangrijke schakel. ZORA verdient dan ook alle ondersteuning. (18/12/2014)

Kerstconcert in het Paleis

Samen met zijn echtgenote woonde de gouverneur het Kerstconcert in het Koninklijk paleis bij. Ter gelegenheid van dit concert bedankten de Koning en de Koningin alle personen die bijdroegen tot het goede verloop van de Koninklijke activiteiten in 2014. (17/12/2014)

Werklunch met Lt. Kol. Christophe Onraet

De deputatie ontving Lt. Kol. Christophe Onraet, militair commandant van de provincie West-Vlaanderen voor een werklunch. Diverse items werden besproken: onder meer de toekomst van Defensie in West-Vlaanderen, winteropvangplan daklozen, de provinciale veiligheidscel voor noodplannen en oefeningen. (18/12/2014)

Vader en zoon

Beste lezer, Luister naar het verhaal van een kind dat aan zijn vader vraagt wat het geheim is van geluk. Daarop zegt de vader tegen zijn zoon dat hij met hem mee moet komen; ze verlaten het huis, de vader op hun oude ezel, de zoon te voet. En verontwaardigd zeggen de dorpelingen: “Wat een slechte vader die zijn zoon laat lopen”.“Heb je dat gehoord, mijn zoon? Laten we terug naar huis gaan”. De volgende dag zet de vader zijn zoon op de ezel en loopt er zelf naast. Dan roepen de dorpelingen: “Wat een ontaarde zoon die geen enkel eerbied heeft voor zijn oude vader en hem laat lopen!”. “Heb je dat gehoord, mijn zoon? Laten we terug naar huis gaan”. De volgende dag gaan ze samen op de ezel zitten. De dorpelingen: “Hebben ze dan geen hart dat ze dat arme beest zo zwaar belasten?”. “Heb je dat gehoord, mijn zoon? Laten we terug naar huis gaan”. De volgende dag begeven ze zich op pad met de ezel achter hen en dragen ze zelf hun spullen. De dorpelingen hebben volop commentaar: “Kijk, nou dragen ze zelf hun bagage. Dat is de omgekeerde wereld!”. “Heb je dat gehoord, mijn zoon? Laten we terug naar huis gaan”. Als ze weer thuis zijn, zegt de vader tegen zijn zoon: “Je vroeg me naar het geheim van geluk? Wat je ook doet, er zal altijd iemand zijn die er iets op aan te merken heeft. Doe wat jij prettig of goed vindt en je zult gelukkig zijn”. Uit ‘De wereldziel’

Winter Businesscardmeeting VOKA

“Carl Decaluwé, gouverneur in West-Vlaanderen en ver daarbuiten. Als eerste burger van de provincie draagt de gouverneur meer dan één hoed: hij is tegelijk de spreekbuis van de provincie bij de hogere overheden en de vertegenwoordiger van diezelfde overheden in de provincie. Als federaal regeringscommissaris is hij onder meer verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. Bij rampen op het grondgebied van de provincie of op zee organiseert de West-Vlaamse gouverneur de hulpacties. Als Vlaams regeringscommissaris is de gouverneur vooral belast met het administratieve toezicht op de gemeenten en de OCMW’s. Tenslotte is de gouverneur voorzitter van de deputatie.”  Zo luidde de uitnodiging van VOKA. Exclusief voor de businesscardmeeting kwam Carl Decaluwé niet enkel vertellen over zijn dagdagelijkse bezigheden binnen onze provincie, maar zoomde hij ook in op het misschien minder belichte internationale aspect van zijn functie zoals de grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk, maar ook aan de contacten met minder voor de hand liggende landen als Vietnam en Kenia. (16/12/2014)

Interne reorganisatie Agentschap Binnenlands Bestuur

Met ingang van 2 januari 2015 wordt de organisatiestructuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) grondig hertekend. Deze hervorming is het sluitstuk van een proces waarbij de kerntaak van ABB op enkele jaren is geëvolueerd van een focus op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht naar een kennisgedreven organisatie die vooral inzet op beleidsvoorbereiding en –evaluatie.  Daarnaast wil het agentschap zijn capaciteit en middelen optimaal inzetten ter ondersteuning van een autonome beleidsvoering door de lokale besturen. (zie hierbij het schrijven van Guido Decoster, administrateur-generaal Agentschap Binnenlands Bestuur: scan interne reorganisatie).

Werkgroep BNIP cruiseschepen

De werkgroep BNIP cruiseschepen kwam opnieuw samen. Op de agenda stond de stand van zaken procedure discipline HVO (Hulpverlening op zee). Ook de stand van zaken MIP (Medisch Interventie Plan Zee) en interne noodplannen havens werden er besproken. (16/12/2014)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be