Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

augustus 2014

Overhandiging oorkonde Ridder in de Leopoldsorde aan Antoon Verschoot

Het is de bijzondere verdienste van Antoine Verschoot om sedert 1954 de chef van de klaroeners bij de Last Post Association in Ieper te zijn. Dat is 60 jaar met meer dan 10.000 ceremonieën onder de Menenpoort. Met optredens voor heel wat hoogwaardigheidsbekleders. Voor deze bijzondere verdienste reikte de gouverneur hem het ereteken Ridder in de Leopoldsorde uit. (27/8/2014)

P1040600

P1040589

 

Infovergadering economische handelsmissie Kazachstan/Oezbekistan

Eind september eerstkomend nemen de gouverneur en gedeputeerde Carl Vereecke deel aan een economische handelsmissie naar Oezbekistan en Kazachstan. Oezbekistan is de derde katoenexporteur van de wereld. Kazachstan is het meest welvarende land in Centraal-Azië, vooral gevoed door de olie. Tijdens de handelsmissie worden enkele bedrijven bezocht en zullen enkele officiële contacten plaatsvinden. (27/08/2014)

Persvoorstelling strandpolitie

De gouverneur bezocht samen met de bevoegde politieverantwoordelijken de strandpolitie in Nieuwpoort en Koksijde. Dit proefproject is een samenwerking tussen de lokale en federale politie die groeide uit de “verkeersveilige dagen op zee”. Na een ontvangst in de burelen van de scheepvaartpolitie en een vaartochtcontrole op de Noordzee, begaf de delegatie zich naar Koksijde. Via de strandpolitie ( de cavalerie, de scheepvaartpolitie en de politie Westkust) streeft de politie naar een nog betere handhaving. Een win-win situatie voor de politie-eenheden en een betere veiligheid op strand en zee. (27/08/2014)

P1040549

P1040581

Bestuurlijke ontmoeting met Zeeland

In Retranchement ging de bestuurlijke ontmoeting tussen West-Vlaanderen en Zeeland door met de respectievelijke deputaties. Na een verwelkoming door de commissaris van de Koning in Zeeland Han Polman werden diverse thema’s besproken: landbouw, bio based economy, havens, wonen, werken en infrastructuur, …. Ook de toekomstige samenwerking werd ter berde gebracht. (26/8/2014)

Plaatsbezoek De Gavers

Op vraag van het provinciebestuur en de stad Harelbeke vond er een overleg inzake de veiligheid in het Provinciaal Domein De Gavers plaats. In samenwerking met de politiezone Gavers en politiezone Komen-Waasten en de diverse veiligheidsdiensten werden bij de start van het verlof de nodige maatregelen getroffen om de overlast te bestrijden. Zo was er o.m. een verhoogde aanwezigheid van redders ter hoogte van de zwemzone, controle met ANPR voertuig van de parkings, aanwezigheid van politiemensen uit Komen-Waasten. Er vond een eerste vergadering plaats waaruit positieve resultaten bleken. (25/8/2014)

Afscheidsfeest The Sequence

afscheid The Sequence3

Na 6 jaar werd feestelijk afscheid genomen van het kunstwerk ‘The Sequence” van Arne Quinze aan het Vlaams Parlement. De installatie van het kunstwerk vond plaats in 2008 naar aanleiding van het Festival van de Politiek. De constructie van 80 meter lang en 16 meter hoog verbond het Vlaams Parlement met het huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers. (12/07/2014)

afscheid The Sequence1

afscheid The Sequence2

Vierdaagse van de IJzer

De gouverneur woonde in Koksijde (Oostduinkerke) de plechtige opening van de 42e Vierdaagse van de IJzer bij. Deze internationale mars is een organisatie van Defensie, in nauwe samenwerking met de gemeente Koksijde en de steden Nieuwpoort, Diksmuide, Poperinge en Ieper. Deze wandelvierdaagse stond dit jaar mede in het teken van de herdenking van 100 jaar WOI. (19/08/2014)
P1040510

Bezoek Shipyard Oostende

Samen met Eric Van Hooydonk, voorzitter van Watererfgoed Vlaanderen, bracht de gouverneur een bezoek aan de Oostendse shipyard Lowyck. Deze scheepswerf is de enige in Vlaanderen die traditionele scheepsbouw/renovatie combineert met moderne onderhouds- en scheepbouwwerken. In 2014 werd het bedrijf bekroond met de publieksprijs Ambacht in de kijker. (10/08/2014)
P1040499

Sluiting parking Westkerke tussentijds positief geëvalueerd

Onder voorzitterschap van de gouverneur van West-Vlaanderen ging er met alle bevoegde overheden, de betrokken politiediensten en de vertegenwoordigers van de transportsector een tussentijdse evaluatievergadering door met betrekking tot de tijdelijke sluiting van de parking Westkerke Noord. De parking Westkerke Noord blijft momenteel, zoals initieel vooropgesteld, afgesloten tot december 2014. Een tweede evaluatie is gepland in november. Het volledige persbericht vind je hierbij. (25/8/2014)

persbericht Sluiting parking Westkerke tussentijds positief geëvalueerd

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be