Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juli 2014

Doopplechtigheid Castor

P1040382

In de Marinebasis in Zeebrugge doopte de Koningin het patrouillevaartuig P 901 ‘Castor’. Ook vond de investituur van de eerste commandant van de Castor plaats. De gouverneur woonde deze plechtigheid bij. Het vaartuig zal ook gebruikt worden voor burgerlijke doeleinden en in het kader van ANIP Noordzee. (10/7/2014)

P1040396

[youtube=http://youtu.be/rFZ60uKsWTE]

Start Ronde van Frankrijk in Ieper

P1040337

De Koning gaf de start van de vijfde rit van de Ronde van Frankrijk. In het kader van de herdenking van de honderdste verjaardag WOI vertrok de vijfde etappe in Ieper. Samen met burgemeester Jan Durnez verwelkomde de gouverneur Koning Filip aan het stadhuis. Professor Herwig Reynaert gaf wat info over zijn boek “Olympiërs en WOI”. (9/7/2014)

P1040334

Eurometropool

Op vrijdag 4 juli 2014 woonde de gouverneur in Rijsel de Algemene Vergadering van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai bij.  Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk onderging de samenstelling van deze vergadering aan Franse kant heel wat wijzigingen. De gouverneur gaf op de vergadering een stand van zaken over de herinrichtingswerken van de vroegere grenspostsite te Rekkem.  Een belangrijk punt op de agenda was de goedkeuring van verschillende documenten inzake het budget: de jaarrekening 2013, de administratieve rekening 2013 en de aanvullende begroting 2014.  Daarnaast werd het Bureau en het voorzitterschap vernieuwd. De heer Damien Castelain, voorzitter van Lille Métropole en Burgemeester van Péronne-en-Mélantois, werd tot nieuwe voorzitter verkozen voor een periode van één jaar. Zijn voorganger Vincent Van Quickenborne wordt samen met Martine Aubry en Rudy Demotte vicevoorzitter.

 

Navy Days

De Marine vierde haar 34ste editie van de Navy Days met als thema “de Marine … ten dienste van de samenleving”. Voor de Marine was dit een unieke gelegenheid om de thuisbasis van haar vloot en de aanleghaven voor de talrijke bezoekende schepen open te stellen voor het groot publiek. De gouverneur bezocht het Amerikaanse commandoschip Mount Whitney en het Nederlandse fregat Tromp. (5/7/2014)

Bezoek van de Koningin aan De Vloedlijn in De Haan

De Koningin bezocht het opvangcentrum MPI De Vloedlijn in De Haan. In het opvangcentrum worden kinderen uit verschillende internaten van het bijzonder onderwijs van over heel West-Vlaanderen in de weekends en vakanties opgevangen. Het zijn kinderen van 2,5 tot 23 jaar met een beperking die vaak een thuis missen of daar door problemen niet terecht kunnen. Het centrum probeert de kinderen een leuke tijd te bezorgen aan onze mooie kust. (3/7/2014)

P1040176

Overleg De Gavers

Op het veiligheidsoverleg De Gavers vond de voorbereiding van het zomerseizoen plaats. Vooreerst werden de stand van het traject camerabewaking en de infrastructurele maatregelen besproken. Verder werd de inzet van bijzondere veldwachters en redders besproken. Tenslotte kwam de aanpak vanuit de politiezone en andere bevoegde partners aan bod. (2/7/2014)

Bij het schooljaareinde

Beste lezer,

Ons woord ‘school’ komt van het Griekse woord ‘scholè’, dat ‘vrije tijd’ betekent. Griekse mannen in de Oudheid die scholè hadden, hoefden niet te werken. Ze hadden de tijd aan zichzelf en konden zich wijden aan studie en (zelf)onderzoek: scholè. Een andere interpretatie van hetzelfde begrip is zeker zo interessant: om iets te leren, heb je scholè nodig. Opgedane kennis en ervaring rijpt tijdens momenten van rust. Ogenschijnlijk niets doen kan heel productief uitpakken. Echte kennis vraagt om reflectie en bezinning. Dat tijdens momenten waarop je uit de dagelijkse tredmolen stapt en over het water staart. Een mooie denkoefening voor het begin van de schoolvakantie. (Filosofie Magazine, juni ’14)

 

 

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be