Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juni 2014

Opening Unesco congres

De deelnemers van het wetenschappelijk Unescocongres werden in het Provinciaal Hof verwelkomd door de gouverneur. Centraal stond het cultureel onderwater erfgoed. Het strijdtoneel op de Noordzee tijdens de grote oorlog is in de talrijke herdenkingen rond 100 jaar 1914-1918 wat onderbelicht. Weinigen weten nog dat admiraal von Schröder, bevelhebber van de marinetroepen, in Brugge zijn intrek nam in de ambtswoning van de gouverneur en dat het Provinciaal Hof op de Markt dienst deed als het hoofdkwartier van het Marinekorps Flandern. De conferentie draagt ongetwijfeld bij tot de verruiming van het netwerk en tot het leggen van nieuwe contacten. (26/6/2014)

P1040131

 

Vredesevenement Unesco

Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, Renaat Landuyt, burgemeester van Brugge en de gouverneur verwelkomden de deelnemers van het evenement. ”Het cultureel onderwatererfgoed is ons overgedragen vanuit het verleden, laten we samenwerken om het een duurzame toekomst te geven. Het cultureel erfgoed onder water van de Groote Oorlog negeren zou zoveel betekenen als “het vertrouwen schenden” van de mensen die gestorven zijn op zee. Dit confronteert ons met de ongevoeligheid van oorlog en het koesteren van vrede. We hebben de morele plicht om hen te herinneren en hun erfenis met respect te behandelen.” Dit was de belangrijkste boodschap die de gouverneur meegaf. (28/6/2014)

P1040143

P1040148

 

Proclamatie VTI

De gouverneur verwelkomde de directeur, leerkrachten, afgestudeerden en ouders op de proclamatie van het 7de jaar restauratie VTI Brugge. De leerlingen restaureerden enkele meubels van de ambtswoning en deden praktijkervaring op door te werken op historisch waardevol materiaal. Na een paar proefrestauraties konden de leerlingen een meubelstuk kiezen voor hun GIP, geïntegreerde proef. Het resultaat was schitterend. (26/6/2014)

P1040138

Vernieuwde brouwzaal Brouwerij De Halve Maan

Op het Brugse Walplein werd de nieuwe brouwzaal van Brouwerij De Halve Maan geopend. Tevens vond de inhuldiging van de vernieuwde brasserie plaats. De gouverneur woonde deze inhuldiging bij. De Halve Maan dateert van 1546 en is de laatste actieve Brugse stadsbrouwerij. Recentelijk bezocht de gouverneur de brasserie van Brugse Zot in Tokyo. (25/6/2014)

Uitreiking jaarcertificaten Charter Duurzaam Ondernemen

De gouverneur feliciteerde de 57 bedrijven die het jaarcertificaat van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen in ontvangst. Duurzaam Ondernemen is teamwork maar ook een werkwoord. De gelauwerde bedrijven zijn een goed representatief staal van het West-Vlaamse economische weefsel. De gouverneur hoopt dat dit Charter andere bedrijven blijft stimuleren om eveneens de stap te zetten naar de uitbouw van een duurzaamheidsbeleid. (25/6/2014)

groepsfoto

Controleactie voertuigen traag vervoer

Begin 2012 werd onder impuls van de gouverneur West-Vlaanderen een provinciale politionele werkgroep opgericht met de bedoeling een specifiek handhavingsplan op te maken dat een effectieve en efficiënte controle op het vlak van gebruik van voertuigen voor traag vervoer mogelijk maakt. Op dinsdag 24 juni 2014 ging een grote controleactie door in Brugge op het gebruik van voertuigen voor traag vervoer. Dagelijks verschijnen deze voertuigen meer in het verkeersbeeld en worden ze buiten de landbouw, bosbouw en visserijactiviteiten gebruikt. Slechts 18% van de gecontroleerde voertuigen bleek in orde te zijn. (zie persbericht: PERSBERICHT controleactie traag vervoer)

P1040115(2)

Wrakkenoverleg

De gouverneur heeft samengezeten met enkele overheden en deskundigen omtrent de wetgeving cultureel erfgoed onder water. Doel van de vergadering was na te gaan hoe verdere communicatie omtrent deze wetgeving kan gebeuren. Ook werd er gekeken welke reeds gevonden wrakken eventueel als cultureel erfgoed onder water kunnen worden beschouwd.  http://www.vondsteninzee.be/  (23/06/2014)

Tweede overlegorgaan Kustwacht

Vrijdag 20 juni ging het tweede overlegorgaan Kustwacht van 2014 door onder voorzitterschap van gouverneur Decaluwé. Een nieuw project om de aanwezigheid van kwallen te monitoren op zee is toegelicht. Omdat men vermoedt dat de kwallenpopulatie steeds maar toeneemt, en dit een invloed kan hebben op de voedselketen en het milieu, wordt dit fenomeen wereldwijd opgevolgd. De gouverneur gaf ook meer uitleg bij zijn nieuwe taak: hij is sinds 1 juni 'ontvanger van cultureel erfgoed onder water’. Tot slot konden de kustwachtpartners kennismaken met de mogelijkheden van het OSR (Operatie Snelle Redding) systeem, een soort elektronisch logboek dat wordt gebruikt bij rampen. Er wordt bekeken of dit systeem kan aangewend worden voor het Noodplan Noordzee. Tevens werden de nodige afspraken gemaakt over de berging van de Baltic Ace en de opvolging hiervan.

Ontvangst leerlingen PTI Kortrijk

Voor de creatie van een nieuw tapijt in zijn Ambtswoning nam de gouverneur contact met het PTI – afdeling textielontwerp. De studenten kregen de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen door te werken voor een creatie bestemd voor een historisch kader. De gouverneur feliciteerde de leerlingen, de leerkrachten en directie van het PTI en de medewerkers van de bedrijven Vandewiele en Lano Carpets van harte met het behaalde resultaat. Het tapijt is de tastbare getuige van hun kennis, kunde, inzet en enthousiasme voor het ambacht. (20/06/2014)

P1040089

P1040094

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be