Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

mei 2014

Gouverneur Decaluwé vanaf 1 juni 'ontvanger van cultureel erfgoed onder water'

De gouverneur kreeg er vanaf 1 juni 2014 een nieuwe taak bij. Hij  werd vanaf dan ook 'ontvanger van cultureel erfgoed onder water'. Hij kreeg deze taak na goedkeuring van de nieuwe ‘wrakkenwet’ in april 2014. Vondsten met een mogelijke culturele en/of historische waarde uit de Noordzee (de territoriale zee, de exclusieve economische zone of op het continentaal plat) dienen vanaf 1 juni verplicht gemeld te worden aan de West-Vlaamse provinciegouverneur. Dit kan via mail naar gouverneur@west-vlaanderen.be of via de website www.vondsteninzee.be. De gouverneur fungeert niet alleen als meldpunt voor vondsten. Hij moet deze vondsten ook registeren en een advies bezorgen aan de minister van de Noordzee over het feit of de vondst al dan niet als cultureel erfgoed onder water kan worden beschouwd. De gouverneur werkt hiervoor samen met het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed en met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Archeologische vondsten op het strand vallen niet onder de nieuwe regeling en kunnen via de website van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed, www.onroerenderfgoed.be, gemeld worden.

 

Raad van Bestuur Confuciusinstituut

Op de tussentijdse raad van bestuur van het Confuciusinstituut werd een stand van zaken gegeven over de werking ervan. Op het overleg kwamen o.m. de renovatiewerkzaamheden, de promotie van de Chinese taal aan bod. Dirk Vyncke en Xiao Yuchun brachten verslag uit van hun bezoek aan Zhejiang. Kristien Vandamme lichtte het Chinaprogramma van de provincie toe. (27/5/2014)

Congres International Harbour Masters’ Association

De gouverneur verwelkomde de Harbour masters’ Association  in de enige Belgische kustprovincie. Vanuit deze unieke positie is het logisch dat de West-Vlaamse gouverneur meer dan geïnteresseerd is in de havens en de zee. Temeer daar de gouverneur van West-Vlaanderen door de Belgische en Vlaamse overheid is aangewezen als de bevoegde overheid in het kader van de Europese Monitoringsrichtlijn en meer bepaald in verband met het aanduiden van “places” en “ports of refuge”. Naar aanleiding van de brand aan boord van de MSC Flaminia op 14 juli 2012 en de afhandeling van de sleep naar een veilige haven maakte de gouverneur een eerste maal gebruik van deze bevoegdheid en werkte goed samen met de bevoegde overheden van onze buurlanden. (26.05.2014)

Ontvangst KULeuven

De gouverneur ontving een delegatie van de KULeuven, onder leiding van rector professor Rik Torfs, in zijn Ambtswoning. Het hoger onderwijs heeft in Vlaanderen niet enkel een belangrijke opdracht inzake de opleiding van onze jongeren maar heeft ook een belangrijke rol in het voeren van het wetenschappelijk onderzoek. (23/5/2014)

DSC02177

Bekkenbureaus

Ten gevolge het gewijzigd decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 zijn de bestaande bekkenstructuren op een andere manier samengesteld en zijn de “Waterschappen” afgeschaft. Het vroegere “Bekkenbestuur” bestaat nu uit een “Bekkenbureau” en een “Algemene Bekkenvergadering” waarvan de gouverneur ambtswege voorzitter is. Op 19 mei zijn voor het eerst de bekkenbureaus voor de IJzer, Leie en Brugse Polders samengekomen. Belangrijke punten op de agenda waren de voorbereiding van het huishoudelijk reglement, de formele oprichting van de bekkensecretariaten, de voorstelling van het bekkenvoortgangsrapport 2013, een bespreking van de bekkenspecifieke hoofdstukken ter voorbereiding van het openbaar onderzoek van de 2de generatie Stroomgebiedbeheerplannen en de voorbereiding van de agenda voor de “Algemene Bekkenvergadering” van juni 2014. (19/5/2014)

foto Elien Desnerck foto Elien Desnerck

Congres Atlantikwall in Raversyde

Focus van het colloquium lag op de rol van de inlichtingendiensten aan de kust tijdens de Tweede Wereldoorlog. De gouverneur verwelkomde de deelnemers op de  eerste dag van het driedaags colloquium, dat  Raversyde samen met het BISC organiseerde. Dit colloquium maakt deel uit van een drieluik dat op 5 en 6 juni een vervolg krijgt. Focus lag op de rol van de inlichtingendiensten aan de kust tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 5 juni komen sprekers uit binnen- en buitenland uitleg geven over de fysieke resten van de Atlantikwall in Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Nederland, België en Frankrijk. (23/5/2014)

Ontvangst rector UGent en delegatie

In de residentie van de gouverneur vond een ontvangst van rector prof. Ann De Paepe en een delegatie van UGent plaats. De werkvergadering handelde over onderzoek en onderwijs in West-Vlaanderen. Ook het wetenschappelijk onderzoek op maritiem vlak kwam aan bod.(16/5/2014)

P1030810

 

 

Frans-Belgisch overleg

Onder voorzitterschap van de gouverneur, Vlaams coördinator voor de grensoverschrijdende samenwerking, ging een Frans-Belgisch overleg over de grenspostsite Rekkem-Ferrain door in Menen. Er werd een akkoord bereikt over het parkeren van vrachtwagens op de grensparkings langs de E17 in Rekkem. Het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, burgemeester Martine Fournier en de Noord-Franse diensten woonden het overleg bij. Als bijlage het persbericht hierover van minister Hilde Crevits. (persmededeling vrachtwagenverbod)

Voka businesslunch met de ambassadeur van China

P1030813

Na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping, mochten het internationaal departement van Voka West-Vlaanderen en de gouverneur de ambassadeur van China in België, de heer Liao Liqiang verwelkomen voor een gemodereerde businesslunch met internationaal actieve bedrijfsleiders uit de streek.  De deelnemers kregen er de kans om de opportuniteiten van zaken doen in China te bespreken en een persoonlijk contact op te bouwen met de Ambassade van China in België.(20/5/2014)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be