Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

april 2014

Uitreiking Blauwe Vlag

De officiële uitreiking van het internationale milieukwaliteitslabel Blauwe Vlag in Vlaanderen vond plaats in Nieuwpoort. Op uitnodiging van de Bond Beter Leefmilieu, de Foundation for Environmental Education en Toerisme Vlaanderen was de gouverneur hierop aanwezig. De gouverneur reikte de Blauwe Vlag uit en doopte de zeilboot Pieter van de Vlaamse Zeezeilschool. (30/04/2014)

P1030709

P1030733

Studiedag “Veiligheid zonder grenzen”

“Veiligheid zonder grenzen”, “Pour une sécurité sans frontière” was de titel van de studiedag in Komen-Waasten georganiseerd door de gouverneurs van Henegouwen en West-Vlaanderen. Bij de strijd tegen de criminaliteit in de grensstreek spelen andere grenzen dan de landsgrenzen: de grenzen van de gerechtelijke arrondissementen, de verschillen in de werking van de politiediensten, de verschillende mogelijkheden om gebruik te maken van nieuwe technologieën in Frankrijk en België, de verschillen in het wettelijk arsenaal langs beide zijden van de grens, … Het zijn de grenzen die we moeten aanpakken om op een effectieve manier de veiligheid in de grensregio te garanderen. De “Akkoorden van Doornik II”, die op 18 maart 2013 door de Ministers van Binnenlandse Zaken van Frankrijk en België werden ondertekend zijn een belangrijke stap naar een versterkte en betere coördinatie op het terrein. Na ratificatie ervan door de parlementen in beide landen beschikken de politiediensten over meer operationele bevoegdheden en mogelijkheden om data uit te wisselen. De ratificering door het parlement in België is intussen gebeurd. In Frankrijk moet dit zo snel mogelijk gebeuren. Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet wil een cameraschild optrekken langs de Frans-Belgische grens. Het gebruik van ANPR-camera’s verhoogt de kans om daders op heterdaad te betrappen. Bovendien biedt het voor de recherchediensten ook een belangrijke bron van informatie om daderbendes op te sporen en te identificeren De gouverneur benadrukte de vele reeds geleverde inspanningen, zowel in Frankrijk als in België, om de criminaliteit in de grensregio aan te pakken. Deze inspanningen moeten we verder zetten en de samenwerking nog intensifiëren om te komen tot een echte veiligheid zonder grenzen, één zonder vraagteken. (29/04/2014)

P1030700

P1030705

 

Studiedag “Brand”

De gouverneur verwelkomde de 270 aanwezigen op de studiedag “Brand”. De provincie en Prebes West-Vlaanderen organiseerden samen deze bijeenkomst. Door de publicatie van het KB betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen vorige week in het Belgisch Staatsblad hadden de organisatoren van de studiedag het voorrecht dit in primeur te kunnen brengen en kon er zeer kort op de bal gespeeld worden. “Vanuit mijn functie als gouverneur ben ik zoals jullie weten nauw betrokken bij de noodplanning in de provincie. Telkens weer moet ik vaststellen dat het van onschatbaar belang is dat bedrijven, organisaties, scholen, … een grondig en kwalitatief noodplan creëren om te kunnen omgaan met brand, maar ook met andere noodsituaties op intern niveau. Het doet mij dan ook bijzonder veel deugd te merken hoezeer in het nieuwe KB, en dit nog veel meer dan tot op heden het geval was, de nadruk wordt gelegd op de link tussen het interne en externe noodplan, alsook op de samenwerking met de hulpdiensten en de maatregelen noodzakelijk om een eventuele interventie te vergemakkelijken”, aldus gouverneur Carl Decaluwé. (28/4/2014)

Bezoek Brugse Zot café in Tokyo

Tijdens een privéreis aan Japan bezochten gouverneur Carl Decaluwé en zijn echtgenote de recent geopende brasserie van Brugse Zot in Tokyo. Een unieke ervaring voor de jongeren om de Belgische bieren en gerechten te ontdekken. Het samenwerkingsakkoord tussen Brugse Zot en Hisashi Imazato werd een aantal maanden geleden getekend in de Residentie van de gouverneur. (16/4/2014)

DSC_9290

St.-George’s Day

P1000584

De gouverneur woonde de 96ste herdenking van de zeeslag om Zeebrugge bij.  Vooreerst was er de plechtigheid met bloemenhulde aan het monument aan de Zeedijk in aanwezigheid van burgerlijke en militaire vertegenwoordigers.  De Koninklijke Scouts Harmonie Sint Leo luisterde de oecumenische dienst in de Sint Donaaskerk op. Verder vonden er bloemenhuldes plaats op het Militair Kerkhof en het Admiraal Keyesplein. (27/4/2014)

P1000651

P1000768

Inhuldiging nieuwe installaties Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort.

Dankzij een investeringssubsidie binnen het provinciaal reglement van de toeristische impulsen in West-Vlaanderen kon de Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort de sanitaire voorzieningen uitbreiden en renoveren.  Deze werken drongen zich op na de uitbreiding van de haven en de toename van bezoekende jachten.  De gouverneur huldigde de installaties in.  Ook minister Geert Bourgeois en gedeputeerde Franky De Block woonden de plechtigheid bij. (26/4/2014)

Boekvoorstelling ‘Oorlog onder water. Underseebootflottile Flanders 1915-1918’ Tomas Termote

De gouverneur leidde de boekvoorstelling van Tomas Termote in. Het boek handelt over de duikbotenoorlog voornamelijk in de Noordzee en gevoerd vanuit de havens van Brugge, Oostende en Zeebrugge. In realiteit was deze duikbotenoverleg van cruciaal belang voor de oorlogsverrichtingen aan het Westelijk front. Het boek geeft ook een nieuwe tendens aan in de geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog. De verliezen aan beide kanten worden er beschreven. Als gediplomeerd onderwaterarcheoloog duikt Tomas Termote in de archieven maar evenzeer in de Noordzee en gaat hij op zoek naar de restanten van de ‘Oorlog onder water’.  (25/4/2014)

P1030681

Evaluatie vergadering TTX-oefening Noordzee/cruiseschepen

Diverse diensten werkten mee aan de TTX-oefening van 19 maart jongstleden in Oostende. Oefeningen zijn belangrijke leermomenten die een noodzakelijke bijdrage leveren tot de opmaak en de bijsturing van nood-en interventieplannen. Een open en constructieve evaluatie achteraf is even belangrijk. Vandaar de organisatie van een evaluatievergadering in Oostende. Alle deelnemers en waarnemers bestempelden de TTX-oefening als zeer leerrijk . Niemand twijfelt evenwel aan de noodzaak van een goede voorbereiding en de oefening maakte duidelijk dat een ongeluk met desastreuze gevolgen reëel is. Bijsturingen van de bestaande plannen op basis van de lessons learned uit deze oefening zijn noodzakelijk. Er kan enkel gehoopt worden dat we een drama van dergelijke omvang nooit in realiteit hoeven mee te maken. (24/4/2014)

Vergaderingen Vlaams Instituut voor de Zee

De raad van bestuur en de statutaire algemene vergadering van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), onder voorzitterschap van de gouverneur, gingen  aaneensluitend door in het Provinciehuis Boeverbos. Belangrijkste agendapunten waren het activiteitenverslag en de jaarrekening van 2013. Deze werden door de bestuurders voorgelegd aan de leden en met enthousiasme onthaald en goedgekeurd. (22/4/2014)

Bron VLIZ Bron VLIZ

 

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be