Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

maart 2014

Vergadering Cleantech

Donderdag 20/03 vond een overleg plaats tussen Bart Vercoutere, algemeen directeur I-Cleantech Vlaanderen, gedeputeerde voor economie Jean de Bethune, de gouverneur, Stefaan Matton, Ann Overmeire en Pieter Mathys (POM West-Vlaanderen) aangaande de invulling van de cleantech antenne West-Vlaanderen en de samenwerking met I-Cleantech Vlaanderen. Er is besloten een fysieke cleantech antenne op te richten in Oostende, een ontmoetingsplaats onder de vlag van I-Cleantech Vlaanderen, waarin alle relevante cleantech actoren samenkomen om interdisciplinaire samenwerking tot stand  te brengen. Er wordt ook nagegaan hoe men de krachten kan bundelen om cleantech starters te ondersteunen.

 

Academische zitting 50 jaar Lions Club bij Mivalti Tielt

Een jubileumjaar wordt terecht gevierd. Hier gaat het om een gouden jubileum: 50 jaar van vriendschap en externe dienstbaarheid van de leden van de Lions Club van Tielt. De onderstroom van een viering is dat het ons aan het vanzelfsprekende voorbij brengt. Het is een moment van dankbaarheid om iets wat kostbaar is. Bij de Lions Club Tielt is dit de vriendschap en het samen delen van tijd en activiteiten ten behoeve van de maatschappij. De gelegenheidstoespraak van de gouverneur handelde over het thema armoede. (21/03/2014)

P1030574

Ontmoeting Chief Commoner Londen

Samen met Ian Hussein, directeur Commonwealth War Graves Commission, ontmoette de gouverneur Mr George Gillon, Chief Commoner – City of London Corporation, en zijn partner Miss Delva Patman in Ieper. Het gezelschap woonde ook de Last Post plechtigheid bij en legde een krans neer. (21/03/2014)

Bijeenkomst Oostendse Havengemeenschap

De gouverneur trad op als gastspreker op het colloquium van de Oostendse Havengemeenschap. Hierop verduidelijkte hij de aanpak van de Sinterklaasstormen.  Op 5 december in de voormiddag beslisten – in deze volgorde – Oostende, Nieuwpoort en Bredene om hun gemeentelijke fase af te kondigen. Omdat verschillende kustgemeenten dezelfde beschikbare middelen nodig hadden, besliste de gouverneur om 14 uur om de provinciale fase af te kondigen. Vanaf dat moment lag de coördinatie van de beschikbare middelen en de eventuele prioritaire inzet van deze middelen bij de gouverneur. Ook al deden er zich uiteindelijk geen ernstige problemen voor, toch bleek het noodzakelijk om de provinciale fase af te kondigen. Dit werd bevestigd tijdens de evaluatie. Door de afkondiging van het Provinciaal Rampenplan werd op een adequate wijze stormschade aan de infrastructuur bij de leden van de Oostendse Havengemeenschap voorkomen.  (21/03/2014)

Project provincies West-Vlaanderen en Namen in beweging

Tussen West-Vlaanderen en de provincie Namen bestaat er het provinciaal grensoverschrijdend project “Provincies West-Vlaanderen en Namen in beweging". Centraal is het gegeven dat de West-Vlamingen en de Namenaars de mogelijkheid krijgen elkaar beter te leren kennen en te appreciëren in wederzijds respect. Hiertoe zijn er heel wat uitwisselingen. Naar aanleiding van dit project organiseerde de Orde van de Paardevissers Oostduinkerke een buitengewoon kapittel. Ook de gouverneur van Namen Denis Mathen woonde de plechtigheid bij. Als symbool voor het geslaagd uitwisselingsproject overhandigde Carl Decaluwé hem de officiële euroset en het zilverstuk van de paardenvisser. De euroset staat in het teken van de erkenning door Unesco van het ambacht van de paardenvisser. Minister Schauvliege overhandigde de oorkonden van de Unesco. (18/03/2014)

P1030563

TTX oefening Cruiseschepen

De dienst noodplanning van de gouverneur organiseerde samen met de diensten van de administrateur-generaal D’Havé een TTX-oefening als test voor het algemeen nood- en interventieplan Noordzee. De oefening kaderde in de voorbereiding van de opmaak van het bijzonder nood- en interventieplan Cruiseschepen Hoofddoelstelling was de ontplooiing van respectievelijk de CP-OPS en het coördinatiecomité en anderzijds het testen van de communicatie tussen de beide organen onderling. Aangezien het geen terreinoefening was, was er geen inzet van reële middelen. Een debriefing van de oefening volgt op korte termijn. (19/03/2014)

Algemene vergadering Comité West-Vlaanderen Bevordering van de Arbeid

Vandaag zat de gouverneur de eerste algemene vergadering van 2014 voor van het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid (PCBA West-Vlaanderen). Het PCBA West-Vlaanderen organiseert vormingsacties voor de West-Vlaamse bedrijven, instellingen, centra, … over het thema ‘welzijn op het werk’. In de vergadering werd het activiteitenprogramma van 2013 geëvalueerd en werd de stand van zaken met betrekking tot de activiteiten in 2014 besproken. Ook werden reeds voorstellen van activiteiten voor 2015 geformuleerd vanuit de diverse leden van het Comité (vakbonden, Prebes, Toezicht Welzijn op het Werk, onderwijs, …). Dit jaar mogen nog studiemomenten verwacht worden over volgende thema’s: de werking van Toezicht Welzijn op het Werk, preventie bij jonge werknemers, psychosociale belasting en noodplanning in het onderwijs. (18/03/2014)

Veerkracht en keuzes

Beste lezer,

De filosoof Duyndam pleit voor een veerkrachtige weerbaarheid om het hoofd te bieden aan de wanen en grillen van onze consumptiepatronen, onze opinies en onze levenskeuzes. Om een weg te vinden in die enorme hoeveelheid aan keuzes die we hebben, stelt hij als algemene regel: je moet van de nood een deugd maken.  De nood is dan de onvermijdelijkheid van de druk accepteren. Denken: wat kan ik hiermee, wat wil ik hiermee? Het gaat er om dat je een situatie in je opneemt, die accepteert en beoordeelt, en vervolgens probeert terug te veren. De crux is dat je een eigen antwoord vindt. Volgens Duyndam kan het daarbij helpen om één of liever nog meer voorbeeldfiguren te hebben, mensen die jou inspireren in bepaalde deelgebieden van je leven – je werk, je ouderschap, je vriendschappen enzovoort. De deugden of waarden die zo’n held belichaamt kan je wel niet een op een imiteren.  Ik kan bijvoorbeeld Nelson Mandela niet nadoen, want mijn situatie is heel anders. Maar ik kan wel de deugden die ik in hem bewonder – moed, vergevingsgezindheid – proberen te vertalen naar mijn eigen situatie. Als er iets betekenisvol is, is het zinnig om te kopiëren.  (Uit ‘Veerkracht’ – Filosofie Magazine nr 2/2014)

Kustwacht

De gouverneur zat het overlegorgaan Kustwacht voor.  De deelnemers bespraken onder meer de stand van zaken van het  Olieinterventieplan, de nautische termen “area to be avoided/precautionary area”, de veiligheid van watersportgebruikers en nieuwe watersportactiviteiten. Op de agenda stond ook het noodplan Noordzee en BNIP cruiseschepen. (14/3/2014)

Fundraising diner Dienstencentrum Gid(t)s

De gouverneur was verheugd de deelnemers van het Fundraising diner van het dienstencentrum Gid(t)s in het Provinciaal Hof te verwelkomen. De opbrengst van deze avond kwam volledig ten goede aan verder wetenschappelijk onderzoek omtrent personen met hersenverlamming (inzonderheid kinderen en jongeren). Ook de ontwikkeling van technologische hulpmiddelen voor deze doelgroep wordt gesteund. Het initiatief draagt niet enkel bij tot de wetenschappelijke ontwikkeling van onze provincie, maar eveneens aan de sociale ontwikkeling. Immers, de technologische hulpmiddelen versterken een sociale integratie van kinderen met cerebrale parese in de maatschappij. De gouverneur wil nog eens beklemtonen dat het Dominiek Savio Instituut vzw in deze steeds een pioniersrol heeft vervuld. (11/3/2014)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be