Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

februari 2014

Ontvangst Ambassadeur Luxemburg

De gouverneur ontving Z.E. de heer Jean-Jacques Welfring, Ambassadeur van Luxemburg voor een kennismakingsbezoek in zijn ambtswoning. De delegatie bezocht ook de haven van Zeebrugge. Aansluitend ging het richting het Tolhuis voor de bezichtiging van het wapenschild van de Heer van Luxemburg. Het bezoek werd verdergezet in Roeselare. Na een verwelkoming in het stadhuis bezocht het gezelschap Miummm, Vlaams huis van de Voeding. (28/2/2014)

Verkeersveilige week 2014

Op donderdag 27 februari 2014 wordt in de provincies Oost- en West-Vlaanderen de kettingbotsing herdacht waarbij in 1996 op de E17 ter hoogte van Nazareth tien mensen de dood vonden en er 56 zwaargewonden vielen. De gouverneur woonde de start van de verkeersveilige week op vrijdag 21 februari in Oostrozebeke (PZ Midow) bij. Van vrijdag 21 februari tot en met donderdag 27 februari organiseren alle 19 lokale politiezones en de federale wegpolitie binnen onze provincie massaal extra verkeersacties. Gedurende de ganse week lopen de weggebruikers op de West-Vlaamse wegen een verhoogde kans om gecontroleerd te worden op onder meer snelheid, rijden onder invloed van alcohol en drugs, gordeldracht en de regelgeving inzake zwaar vervoer. Om de bestuurders maximaal te informeren zal het Vlaams Verkeerscentrum (VVC) de controles aankondigen via de portieken boven de autosnelwegen. Ook de koepelorganisaties van transporteurs werden gevraagd hun leden te informeren. Verder werkt ook het Centre d’Information et de Coordination Routières du Nord (VRIR) aan de actie mee. Op donderdag 27 februari bracht de gouverneur een bezoek aan een controledispositief in Bredene en Lapscheure.

  • Groepsfoto met gouverneur

Infovergadering masterplan POV

Op de bewonersvergadering naar aanleiding van de opstart van het masterplan van het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten in Zedelgem lichtte de gouverneur de stand van zaken van het initiatief toe. Ondertussen zijn de eerste werken al gestart, namelijk de bouw van de langverwachte hedendaagse oefeninfrastructuur voor brandbestrijding. Ook heeft de provincie haar engagement uitgesproken voor de renovatie van de infrastructuur zodat een hedendaagse opleidingsinfrastructuur kan worden aangeboden. Van de gemeenten wordt een engagement gevraagd om voor hun opleidingen een beroep te doen op deze infrastructuur en samen met de scholen de opleidingen verder nauw te laten aansluiten op de noden van het werkveld. De algemeen directeur van het POV, Hans Desmyttere, schetste hoe het masterplan voor deze site er uit ziet. Gedeputeerde Carl Vereecke, rondde de bewonersvergadering af, met duiding bij de rol van de provincie in dergelijke projecten voor de veiligheidsopleidingen. (26/2/2014).

Prijsuitreiking aan winnaars verkeersquiz beurs Velofollies

De gouverneur ontving de winnaars van de verkeersquiz die liep op de beurs Velofollies. Twee onder hen kregen een fiets. 50 anderen mochten het fotoboek “Supporters … leven voor de koers” in ontvangst nemen. Op de beurs Velofollies in  Kortrijk, werd de campagne “Fietstoerisme in harmonie” gepromoot. De bezoekers van die stand kregen de kans hun kennis van het  verkeersreglement te testen door deelname aan de verkeersquiz. Nog tot en met 5 september loopt de  campagne “Fietstoerisme in harmonie”.  De preventiecampagne, met handhavingsluik, werd op initiatief van de gouverneur uitgewerkt in samenwerking met de politie, de wielerbonden en de wielertoeristen en wil de fietstoerist een veilige plaats bezorgen op de West-Vlaamse wegen. De campagne beoogt naast de zorg voor de veiligheid van het fiets- en wielertoerisme op de West-Vlaamse wegen, de bevordering van de onderlinge verstandhouding tussen fietsers en andere weggebruikers.  De campagne richt zich daarom niet alleen naar de wielertoerist zelf, maar ook naar de andere weggebruikers die geconfronteerd worden met fietstoeristen. (26.02.2014) P1030496

Programma “Attent voor Latent Talent”

foto Michaël Depestele foto Michaël Depestele

In Made in Inox bvba, Watou, woonde de gouverneur het programma “Attent voor Latent Talent” bij. Dit is de kick-off van het project “Jongeren aan het Werk” waaronder Unizo haar schouders zet. Kinderen van “De Waaier” duidden de inbreng van techniek in hun eigen school. De genodigden konden op die wijze kennis maken met een uniek voorbeeld van talent dat op jonge leeftijd geprikkeld wordt. Tenslotte volgde een panelgesprek ‘Talentontwikkeling (opleiding/remediering)’ met o.m. Mieke Van Hecke (directeur-generaal VSKO). (25/2/2014)

foto Michaël Depestele foto Michaël Depestele

Vergadering Provinciaal Veiligheidsoverleg

Op het Provinciaal Veiligheidsoverleg onder voorzitterschap van de Procureur-generaal en de gouverneur stond een rijkgevulde agenda. Verscheidene items werden behandeld: veiligheidsmonitor De Lijn, de politieinzet bij voetbalwedstrijden,… De gouverneur gaf ook een toelichting over het diplomatiek overleg met de Franse autoriteiten en de Britse Ambassadeur over de problematiek van de mensensmokkel. (24/2/2014)

Diplomatiek overleg met Ambassadeur Groot-Brittannië

De Engelse politiediensten lichtten de stijgende cijfers toe, in onder meer Groot-Brittannië en Frankrijk (maar ook in België) van het aantal geïntercepteerde “illegalen” (personen in onwettig verblijf) en het aantal opgerolde criminele organisaties.  De vrees bestaat dat het aantal mensen die Engeland willen bereiken zal blijven toenemen. De Britse politiediensten hebben een operatie “Groundbreaker” opgezet met de Franse politiediensten (cel “ORIEST” met de bedoeling “intelligence” en “investigation” gegevens van beide landen te centraliseren in één databank. Groot-Brittannië reikt België de hand om in deze operatie in te stappen. Doelstelling is een pragmatische uitwisseling van gegevens (24/24) via contactpersonen die elkaar persoonlijk kennen. De uitwisseling van gegevens betreft zowel het item illegale immigratie als alle criminaliteitsdomeinen. (18/2/2014)

Diplomatiek overleg met Franse overheden

Op een overleg met Didier Montchamp, préfet de Sécurité en de directeur van het kabinet van Préfet Dominique Bur werd vooreerst van gedachten gewisseld over de problematiek van de mensensmokkel. Er werd beslist om een periodieke gemeenschappelijke Franco-Belge controleactie te organiseren. Ook werd er een voorstel tot sensibiliseringsactie van vrachtwagenbestuurders besproken. Er werd ook dieper ingegaan op de problematiek van het cameraschild. De toepassing van de ANPR-camera’s, automatische nummerplaatherkenningscamera’s, kent in Frankrijk strengere voorwaarden. Frankrijk startte met beperkte inplaatsstelling van deze camera’s maar deze zijn nog niet operationeel. Tenslotte kwam de civiele veiligheid aan bod. In geval van (mogelijke) incidenten (bv. brand met giftige wolken)die een impact hebben op elkaars grondgebied of waarbij een identieke aanpak of boodschap naar de bevolking wenselijk is (Sinterklaasstorm). (17/2/2014)

Evaluatie kettingbotsing A19/Sinterklaasstorm

In overleg met alle betrokkene hulpdiensten hield de gouverneur op 25 februari  2014 een evaluatie van de kettingbotsing op de A19. Rekening houdend met de omvang van  het incident – de kettingbotsing vond plaats in beide rijrichtingen over een afstand van meer dan 3 kilometer – en de dichte mist, is hij zeer tevreden over de geboden hulpverlening tijdens en na de kettingbotsing. Het is een standaardprocedure om na elke oefening en na elk reëel incident een evaluatie te houden. Niet om instanties met de vinger te wijzen. Maar wel om aandachts- en leerpunten naar voor te brengen. De vooropgestelde procedures werkten in de praktijk. De leerpunten die aan bod kwamen, zijn  dan ook vooral verfijningen van eerder praktische aard:

  • de hulpdiensten worden opgeroepen hun astridradio’s niet te gebruiken als telefoon: individuele gesprekken via astrid slorpen de capaciteit van de masten op en zorgen ervoor dat deze oververzadigd geraken;
  • omwille van de herkenbaarheid op het terrein moeten de kernfuncties hun hesjes aantrekken: dit gebeurde niet steeds;
  • er dient meer aandacht uit te gaan naar de opvang van hulpverleners na noodsituaties;
  • het was moeilijk om te communiceren met de gevangeniswagen die in de kettingbotsing betrokken was, het is dan ook wenselijk deze uit te rusten met een astridradio waardoor rechtstreeks contact kan genomen worden met de begeleider.

Eind vorige week vond de evaluatie van de Sinterklaasstorm plaats.  Het voornaamste aandachtspunt daar was dat er meer mobiele bedden beschikbaar moeten zijn.  Het Rode Kruis heeft slechts 500 bedden voor heel Vlaanderen.  Bij de Sinterklaasstorm moest er geëvacueerd worden.  Niettegenstaande de crisis zal toch naar financiën moeten gezocht worden om dit euvel op te lossen. De gouverneur bedankte nog uitdrukkelijk alle hulpverleners die zich inzetten tijdens de twee provinciale fasen.  Hij benadrukte nog eens het belang van het blijven inoefenen van procedures.  Concreet riep de gouverneur alle gemeenten en hulpdiensten op om minimum één keer jaar een oefening te organiseren.  Elke gemeente kan immers geconfronteerd worden met een grootschalig incident. (25/2/2014)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be