Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

december 2013

Algemene Vergadering van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

Vrijdag 20 december 2013 woonde de gouverneur de Algemene Vergadering van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai bij. Op deze vergadering werden een aantal activiteiten en initiatieven in het kader van de strategie Eurometropool 2020 besproken. Daarnaast werd de begroting 2014 goedgekeurd en enkele functies opengesteld. Tenslotte werden twee partnerships goedgekeurd, één met Kiwanis Tournai Picardie voor de 4de editie van La Kiwanienne 2014 en één met de organisatie van de Eurometropole Masters Judo.(20/12/2013)

Campagne Veilig Fietsen: 35 % van de fietsen van scholieren niet in orde

In West-Vlaanderen controleerde de politie in samenwerking met lokale preventiediensten en de scholen tussen 1 oktober en 15 november maar liefst 15.700 fietsen van leerlingen uit de secundaire school. De aanwezigheid en de goede werking van fietsverlichting, reflectoren, remmen en fietsbel werden preventief gecontroleerd. Uit de resultaten van deze controles bleek dat ongeveer 35 % niet in orde was. Van de helft daarvan ontbrak de verlichting of was ze defect. Hoewel de verlichting van fietsers vooral in de donkere wintermaanden van levensbelang is, besteden veel jongeren en hun ouders hieraan te weinig aandacht. In de loop van de jaren verdween de dynamo en deed de moderne verlichting op batterijen zijn intrede. Toch rijden veel jonge fietsers ’s avonds nog altijd ‘onzichtbaar’ op de openbare weg. Naar jaarlijkse gewoonte wordt de preventieve fase (1 oktober – 15 november) met fietscontroles op school gevolgd door een repressief luik tot eind februari 2014 met controles op de openbare weg door de politiediensten. Voortaan gaan de controles dus gepaard met geldboetes (55 euro voor een niet-werkende verlichting) of met verkeersklassen voor jongeren onder de 16. (lees hier het volledige persbericht : persbericht campagne veilig fietsen)

Raad van bestuur en algemene vergadering vzw WOBRA

De gouverneur zat de raad van bestuur en algemene vergadering voor van het West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten (vzw Wobra). Belangrijk agendapunt was de bespreking en goedkeuring van de begroting en het investeringsprogramma 2014, waar ondermeer wordt voorzien in de bouw van een uniek oefengebouw en oefenplaat voor brandbestrijding. Deze praktijkinfrastructuur van provinciaal belang zal een bovenlokale meerwaarde betekenen voor de West-Vlaamse brandweerdiensten en zal voorzien in diverse trainingsscenario's waardoor onze brandweer op een gedegen manier zich kan voorbereiden op diverse types van interventies. In januari 2014 vangen de werken aan. Deze praktijkinfrastructuur zal worden gebouwd in het Provinciaal Opleidingscentrum voor de Veiligheidsdiensten (Campus POV) te Zedelgem. Meer info: http://campuspov.wordpress.com/vuurhal/ (19/12/2013)

Ontvangst Premiers van Ierland en Groot-Brittannië in de Westhoek

P1030217

David Cameron en Enda Kenny, de eerste ministers van Groot-Brittannië en Ierland bezochten samen enkele oorlogsgraven in de Westhoek. Samen met de ambassadeurs van Groot-Brittannië en Ierland, eerste minister Elio Di Rupo, Vlaams minister-president Kris Peeters,  minister Hilde Crevits, minister Geert Bourgeois, commissaris-generaal voor de herdenking WOI Paul Breyne en de betrokken burgemeesters ontving de gouverneur de eerste ministers van Groot-Brittannië en Ierland. Vooreerst werd het Vredespark van Mesen bezocht. Aansluitend was er een kransneerlegging aan Willie Redmonds Grave in Loker en Celtic Cross in Wijtschate. In Ieper woonde het gezelschap een speciale Last Post bij. Het bezoek werd afgesloten in Tyne Cot Cemetery in Zonnebeke. (19/12/2013)

P1030226

Ontmoetingsavond deelnemers Moskou

In september 2013 reisde er een West-Vlaamse delegatie onder leiding van de gouverneur naar Moskou. De deelnemers blikken tevreden terug op een geslaagde cultureel-economische missie. Voor verdere netwerking en om nog wat na te praten organiseerde de gouverneur een ontmoetingsavond in zijn Residentie. (18/12/2013).

Kunst naar goede gewoonte

Gewoonte is een mechanisme waarbij ons gedrag op veel terreinen automatisch wordt. Dat biedt veel voordelen. Voordat autorijden een automatisme wordt, moeten we ons uitermate bewust zijn van alles wat er gebeurt wanneer we achter het stuur zitten. Na jaren oefenen kunnen we echter kilometers rijden zonder na te hoeven denken bij het schakelen en richting geven. Onze handelingen worden onbewust, en terwijl we een rotonde nemen, kunnen we mijmeren over de betekenis van het leven. Gewoonte kan echter net zo gemakkelijk een oorzaak worden van tegenspoed, namelijk wanneer we nauwelijks nog dingen registreren, die, ook al zijn ze vertrouwd, onze onverdeelde aandacht vergen. In plaats van ons af te sluiten voor de minder belangrijke dingen, zodat we ons kunnen concentreren op wat cruciaal is, sluiten we ons af voor elementen in onze omgeving die ons veel te bieden hebben. Kunst kan ervoor zorgen dat we een zuiverder beoordeling maken van wat waardevol is; kunst kan namelijk tegen onze gewoonten in gaan en ons uitnodigen opnieuw te bepalen wat we bewonderen of mooi vinden. Kunst bezit de kracht om de ongrijpbare maar werkelijke waarde van ons gewoon leven te eren. (uit “Kunst als therapie”, Alain de Botton en John Armstrong)

EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale

Maandag 16 december 2013 woonde de gouverneur de vergadering van het Bureau en de Algemene Vergadering (AV) bij van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale te Duinkerke. Tijdens de AV werden van een aantal werkgroepen de concrete acties voor 2014 voorgesteld. Inzake mobiliteit en transport bijvoorbeeld werd een grensoverschrijdende kaart van het openbaar vervoer uitgewerkt, die volgend jaar aan de pers zal voorgesteld worden en gepubliceerd. Daarnaast werden ook de doelstellingen en de acties van de grensoverschrijdende samenwerking op vlak van gezondheidszorg, ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling en platteland voorgesteld. Tenslotte werd de begroting voor 2014 goedgekeurd.

Infoavond naar aanleiding van de kettingbotsing

3 december 2013 zal wellicht lang in ons geheugen gegrift staan.  Wat zich aankondigde als een gewone dag werd uiteindelijk  een traumatische gebeurtenis.  De kettingbotsing op A19 strekte zich uiteindelijk uit  over 4 kilometer;  132 wagens bleken uiteindelijk betrokken. Twee betrokkenen hebben hun leven gelaten in de kettingbotsing. De gouverneur organiseerde een infovergadering waarop  de wegpolitie en de lokale politie van de politiezone arro Ieper een globaal overzicht gaven van de kettingbotsing.  Ook het parket beantwoordde vragen . Assuralia, de onafhankelijke beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen, maakte de genodigden wegwijs in het verzekeringsaspect van de kettingbotsing. En tot slot lichtten de mensen van de Dringende Dienst voor Sociale Interventie van het Rode Kruis de psychosociale hulpverlening toe. Ook het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk ‘De Papaver’ lichtte haar werking toe. Deze informatievergadering bracht de genodigden samen met lotgenoten, die hetzelfde meemaakten. Dat op zich kan hopelijk alle betrokkenen een hart onder de riem steken. (17/12/2013)

Academische zitting Mars en Mercurius

In het Provinciaal Hof vond de academische zitting van Mars en Mercurius plaats. Na de verwelkoming door voorzitter François Crepain hield Jonathan Holslag, professor Internationale Politiek aan de Vrije Universiteit Brussel, een lezing. Thema was “China op militaire ramkoers?”. Op de uitnodiging van Mars en Mercurius was te lezen: “De hele nieuwe wereld is onder de indruk van de Chinese economische groei. Maar China investeert niet enkel in zijn economie doch ook in zijn militaire macht om zijn handelsbelangen overal te verdedigen!” (14/12/2013)

20e Kerstactie ‘Kunst op het Spoor’

De gouverneur reisde als peter van de 20e kerstactie “KUNST OP HET SPOOR” mee van Kortrijk naar Ieper met de twee kerst-stoomtreinen voor het goede doel. De gouverneur dankte de burgemeester en alle diensten en medewerkers te Ieper voor de gastvrijheid. Hij drukte ook zijn waardering uit voor Luc Lallemand, gedelegeerd bestuurder van Infrabel, de directieleden en verantwoordelijken van de ganse spoorweggroep, voor de ondersteuning van deze mooie kerstactie. Zijn dank ging ook uit naar de kunstenaars, voor hun invulling van het aspect “kunst op het spoor”  en voor de organisatie van een kunstveiling voor het goede doel. Als peter was de gouverneur creatief en leefde zich kunstzinnig uit op een wagonnetje, dat onder impuls van Jacques Vanbiervliet van de treinspeciaalzaak te Ingelmunster zal geveild worden via internet www.kunstophetspoor.be voor de doelgroepen, en dit tussen 23 en 28 december om 22 uur. (13/12/2013)

P1030173

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be