Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

december 2012

Ontvangst van de Ambassadeur van Sri Lanka

Z.E. de Heer P.M. Amza, Ambassadeur van Sri Lanka werd ontvangen door de gouverneur in zijn ambtswoning. De Ambassadeur was vergezeld door Samantha Jayasuriya, Minister/Head of Chancery en  Monique De Decker-Deprez, H. Consul van Sri Lanka. Tijdens het onderhoud kwamen uiteenlopende economische en sociale onderwerpen aan bod.

P1010090

CGM Marco Polo

P1010082

Het grootste containerschip van de wereld is momenteel in Zeebrugge. Het schip heeft een lengte van 396 meter en een breedte van 53,6 meter. Op uitnodiging van de top van de CMACGM Group, de derde grootste containerrederij van wereld was de gouverneur aanwezig op de officiële verwelkoming en doop van het schip in Zeebrugge. (18/12/2012)

P1030819

Opening nieuw politiegebouw Tielt

De gouverneur wenste de politieoverheden van de zone Regio Tielt proficiat met de realisatie van het nieuwe politiegebouw.
In zijn toespraak legde de gouverneur de nadruk op een belangrijke constante in de politiewerking , namelijk samenwerking en overleg.
Inzake samenwerking verwees  de gouverneur naar de grenscriminaliteit in het zuiden van de provincie welke een kordate aanpak vereist waarbij de verschillende betrokken politiediensten hebben dan ook de handen in elkaar geslagen om maximaal weerwerk te bieden. Ook de recente acties in het domein van het verkeer, naar aanleiding van de verkeersveilige nacht zijn een goed voorbeeld van de noodzaak om de krachten te bundelen in de strijd tegen de verkeersonveiligheid.
Wat het overleg betreft wil de gouverneur naar de toekomst toe nog verder streven naar vormen van geïntegreerd overleg tussen de verantwoordelijken van de verschillende politiediensten. Bij wijze van voorbeeld gaf hij mee dat in het Provinciaal Veiligheidsoverleg geprobeerd zal worden een beter evenwicht te vinden  tussen thema’s van zowel  gerechtelijke als administratieve politie.(20/12/2012)

P1010112

Streekcongres in Kortrijk

 De gouverneur woonde het Streekcongres in Kortrijk Xpo Meeting Center bij over het nieuwe streekpact voor de periode 2013-2018. Met ruim 350 deelnemers werd nagedacht over een visie en strategie voor de toekomstige uitbouw van de regio Zuid-West-Vlaanderen. Met het nieuwe Streekpact kiest RESOC Zuid-West-Vlaanderen voor een visie en een strategie gericht op transformatie en transitie voor de regio. De drie krachtige ambities  zijn  een vernieuwende, een duurzame en een warme regio. Wat de gouverneur aangenaam verrast heeft is dat ook armoedebestrijding een belangrijke prioriteit is voor RESOC-Zuid-West-Vlaanderen en als rode draad doorheen het streekpact loopt. (19/12.2012)

P1010097

Bekkenbestuur Leie

Op 14 december kwam het bekkenbestuur van de Leie samen. Net als de andere West-Vlaamse bekkenbesturen stelde het bekkenbestuur het werkplan voor 2013 en formuleerde een advies naar aanleiding van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen. Het bekkenbestuur werd geïnformeerd over de wijzigingen in het principieel goedgekeurd Decreet Integraal Waterbeleid en het daaraan gekoppelde stroomgebiedbeheerplan Schelde voor de periode 2016-2021. In het kader van de overstromingsproblematiek rond de Heulebeek zal VMM in het benedenstroomse traject een bypass aanleggen zodat in periode van wateroverlast het overtollige water sneller kan afgevoerd worden naar de Leie. VMM werkte hiervoor 3 scenario’s uit . Op het bekkenbestuur werden de pre-adviezen van de verschillende betrokken administraties besproken en werd na discussie één scenario weerhouden en goedgekeurd. Het bekkenbestuur koos ervoor om de bypass in open bedding met één zacht glooiende oever aan te leggen. (14/12/2012)

Symposium psychosociale hulpverlening bij noodsituaties

Op 18 december 2012 bestond het 'psychosociaal hulpverleningsnetwerk bij noodsituaties' precies 15 jaar. Het ontstond in Kortrijk bij de toenmalige stadspolitie naar aanleiding van de ervaren behoefte van opvang van slachtoffers bij een gasontploffing. Ondertussen is het uitgegroeid tot een samenwerkingsverband tussen verschillende hulpverleningsdiensten op lokaal vlak. Het initiatief was het eerste in zijn soort en dient nog steeds als voorbeeld voor de oprichting van deze netwerken in het hele land. Op het symposium dat naar aanleiding hiervan in Kortrijk (o.m. in samenwerking met de West-Vlaamse politieschool) werd georganiseerd drukte de gouverneur in zijn openingstoespraak zijn waardering uit voor dit initiatief en wees hij op het belang van de oprichting van bijkomende netwerken zodat de hele provincie verzekerd is van deze dienstverlening.(18/12/2012)

Eedaflegging burgemeesters

De 64 West-Vlaamse burgemeesters legden reeds de eed af bij gouverneur Carl Decaluwé.

Op woensdag 19 december 2012 vond de eedaflegging plaats van:

Jan Seynhaeve, burgemeester Wevelgem; Rita Demaré, nieuwe burgemeester Hooglede, Ann Vansteenkiste, burgemeester Houthulst, Kurt Windels, nieuwe burgemeester Ingelmunster; Bert Maertens, nieuwe burgemeester Izegem; Alain Wyffels, burgemeester Langemark-Poelkapelle; Margareta De Roo, burgemeester Ruiselede; Norbert De Cuyper, burgemeester Torhout; Peter Roose, nieuwe burgemeester Veurne; Francis Benoit, nieuwe burgemeester Kuurne; Dirk Cardoen, burgemeester Zonnebeke; Roland Crabbe, burgemeester Nieuwpoort.

Op zaterdag 22 december 2012 legden volgende burgemeesters de eed afl:

Bart Halewyck, burgemeester van Gistel; Jean-Marie Bonte, burgemeester van Oostrozebeke; Jean Vandecasteele, burgemeester Oostende;  Patrick Arnou, nieuwe burgemeester Zedelgem; Janna Rommel – Opstaele, nieuwe burgemeester Middelkerke; Daniël Vanhessche, burgemeester van Jabbeke; Stephan Mourisse, burgemeester van Vleteren;  Carine Dewaele, burgemeester van Lendelede; Christof Dejaegher, burgemeester van Poperinge; Lode Morlion, burgemeester van Lo-Reninge; Lieven Vantieghem, burgemeester van Avelgem; Jan Stevens, burgemeester van Wielsbeke; Vincent Van Quickenborne, nieuwe burgemeester van Kortrijk.

Tenslotte vond op zaterdag 29 december 2012 de eedaflegging plaats van:

Luc Martens, burgemeester van Roeselare; Karlos Callens, burgemeester van Ardooie;Toon Vancoillie, burgemeester van Kortemark; Patrick Lansens, burgemeester van Koekelare; Dirk Bisschop, burgemeester van Damme; Ignace Dereeper, burgemeester van Oudenburg; Ivan Delaere, burgemeester van Pittem; Koenraad Degroote, burgemeester van Dentergem; Els De Rammelaere, nieuwe burgemeester van Tielt.

Over opvattingen

Beste lezer,

Volgens de stoïcijnse filosoof Epictetus raken mensen niet van slag door gebeurtenissen, maar door hun opvattingen over die gebeurtenissen. Niet wat ons overkomt, is doorslaggevend, maar onze interpretaties daarvan. We kunnen onze emoties dus aanpassen door onze meningen over de dingen te veranderen.
Veel, waarschijnlijk zelfs verreweg de meeste, communicatie wordt onbewust gegeven, ontvangen en geïnterpreteerd.  Interpretatie is het verwerken van de boodschap van de communicatie. Het is het inpassen in de al bestaande kennis. Het is het, al dan niet beperkte, begrijpen. Het accepteren of afwijzen van de informatie. We kunnen niet anders dan interpreteren, want we zijn geen onbeschreven blad dat openstaat voor alles. Zodra we iets weten, gaan we interpreteren. Daardoor kunnen we snel reageren, maar soms ook gaat het fout. Vandaar de goede raad van Epictetus: “Bedenk, dat niet hij u beledigt, die u smaad aandoet, doch onze opvatting, die ons die dingen als beledigend doet voorkomen. Tergt iemand u, dan is het uw eigen mening die u tergt”.

Oefening Interconnector

In het MRCC in Oostende werd de oefening Interconnector georganiseerd. De UK-Continent Gas Interconnector-pijpleiding  is een onderzeese pijpleiding die loopt tussen Bacton (Verenigd Koninkrijk ) en Zeebrugge. Bedoeling van de oefening was de bewustmaking van maatregelen die moeten genomen worden bij een noodsituatie. De oefening beoogde ook de verbetering van de samenwerking tussen de verschillende instanties, de herziening van de noodplanningsprocedures en de communicatie. (17/12/2012)

Verkeersveilige nacht

Van vrijdag 14 december tot en met maandag 28 januari 2013 loopt de traditionele BOB-campagne. Om de campagne in te leiden werd in Oost- en West-Vlaanderen voor de zestiende maal de ‘Verkeersveilige nacht’ georganiseerd.Op initiatief van de gouverneur en in overleg met de burgemeesters en de korpschefs van de lokale en federale politie werd de ‘Verkeersveilige nacht’ dit jaar in West-Vlaanderen voor de eerste keer uitgebreid naar twee opeenvolgende “Verkeersveilige Nachten” op vrijdag 14 en zaterdag 15 december. Naast het toezicht op de naleving van de algemene verkeersregelgeving was er bijzondere controle op rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en op de naleving van de reglementaire snelheid.De provinciale resultaten van de verkeersveilige nacht vind je in bijgaand persbericht. (14/12/2012) FD2012_058_06_EvalResults

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be