Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

augustus 2012

Grensoverschrijdende samenwerking Noord-Frankrijk op vlak van gezondheidszorg

De gouverneur had een overleg op het kabinet van de Vlaams minister van Welzijn in Brussel. Enkele hangende dossiers inzake grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van gezondheidszorg werden er besproken.  Zo kwam een eventuele uitbreiding naar Vlaanderen van het Frans/Waalse kaderakkoord over het onthaal van personen met een handicap aan bod alsook de administratieve schikking over de uitvoering van het kaderakkoord voor de grensoverschrijdende gezondheidszorg.  Tenslotte werden ook de werkzaamheden van de Eurometropool aangehaald. (30/8/2012)

Werkbezoek Polder Noordwatering Veurne

Tijdens het werkbezoek van Carl Decaluwé werd de Polder Noordwatering Veurne voorgesteld. Diverse projecten werden besproken: waterdoorlaat Bergenvaart naar Ringslootstraat in Houtem, doorvloei Langeleed over het militair domein in Koksijde, noodpompen om bovenwater Slopgatvaart naar het Lokanaal te pompen in Lo. Er was ook een gedachtewisseling over het masterplan kustveiligheid en de ontwatering van de Moeren (Ringsloot) en de Buitenmoeren (Bergenvaart). (29/8/2012)

Open deur militaire basis Koksijde

Thema van de opendeurdag op de militaire basis van Koksijde was “Hulpdiensten ten voordele van de natie”. Het publiek kon er een kijkje nemen achter de schermen van de organisaties die ingezet worden in het kader van de hulpverlening. Ook de scholen die een opleiding in rampenbestrijding aanbieden waren aanwezig. Door middel van demonstraties en interacties kon iedereen kennis maken met het werk van de hulpdiensten. Mede omwille van zijn verantwoordelijkheid in het kader van de rampenplanning woonde de gouverneur de opendeurdag bij. Hij was ook aanwezig op de plechtigheid om alle hulpverleners te eren die hun leven hebben gelaten om anderen te helpen. (29/8/2012)

Project verkeersveiligheid XIU

Omdat de gouverneur sterk begaan is met de verkeersveiligheid werd op een vergadering in Kortrijk de werking en de evolutie van XIU en de samenwerking met de provincie en de gouverneur besproken. XIU betekent ‘k zie u’ (sms-taal bij jongeren). De vereniging bestaat uit ouderraden van secundaire scholen die zich sterk inzetten voor de verkeersveiligheid in samenwerking met de scholen. Jongeren worden gesensibiliseerd en aangemoedigd om fluo en/of reflecterend materiaal te dragen in het verkeer om zo zichtbaar mogelijk te zijn. Momenteel zijn er reeds 97 scholen aangesloten (waarvan 49 scholen in West-Vlaanderen) en worden 70000 leerlingen uit het middelbaar onderwijs bereikt. De nationale actieweek wordt dit jaar van 12 tot 16 november georganiseerd met als apotheose een academische zitting onder voorzitterschap van de gouverneur in januari/februari 2013. (27/8/2012)

Bezoek aan Westtoer

Westtoer ontving Carl Decaluwé voor een bezoek en een kennismaking met de werking. Dit West-Vlaams provinciebedrijf voor toerisme en recreatie, staat in voor het voorbereiden en adviseren van het toeristisch-recreatief beleid van de provincie en de coördinatie en effectieve realisatie ervan. De gouverneur maakte tijdens een rondleiding kennis met de diverse activiteiten van Westtoer. (www.westtoer.be) (27/8/2012)

Finissage tentoonstelling ‘ Moments before the Flood’

De finissage van de tentoonstelling ‘Moments before the Flood’ in Oostende werd bijgewoond door Carl Decaluwé. ‘Moments before the Flood’ is  een visueel en fotografisch onderzoek naar hoe Europa omgaat met de dreiging van de stijging van het zeeniveau door de klimaatopwarming. Voor deze prestigieuze tentoonstelling van uitgeverij Lannoo heeft kunstfotograaf Carl De Keyser 4 jaar lang gedurende 4 maanden per jaar de kusten van Europa afgereisd. (26/8/2012)

Sail4Children Nieuwpoort

De vijfde editie van Sail4Children, een organisatie van Kiwanis Avelgem in de Jachthaven van Nieuwpoort, werd bijgewoond door Carl Decaluwé. Dit evenement zorgt voor een onvergetelijke dag aan zee voor kinderen voor wie op vakantie gaan geen evidentie is. Ze namen deel aan vaartochten op zee, speelden op verschillende speelpleintoestellen, genoten van animatie. Met zijn aanwezigheid steunde Carl Decaluwé het mooie initiatief van Kiwanis Avelgem. (26/8/2012)

Tentoonstelling ‘Vlerk, de Vleermuis’

In het bezoekerscentrum De Gavers hield de gouverneur een toespraak op de opening van de tentoonstelling Vlerk, de vleermuis. De tentoonstelling, die nog loopt tot 6 januari 2013, is de opvolger van het succesvolle Toverbos . Een bezoek aan de tentoonstelling om je te laten inwijden in de nog steeds onbekende wereld van de vleermuizen is echt een aanrader. (www.west-vlaanderen.be/gavers) (25/8/2012)

Inhuldiging woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke

Gouverneur Carl Decaluwé hield een toespraak ter gelegenheid van de inhuldiging van het compleet vernieuwde woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke. Bejaarden voor wie thuisverzorging tijdelijk onmogelijk of problematisch is kunnen er terecht voor een kortverblijf.  Daarnaast beschikt Rozenberg over  woongelegenheden, voor valide, zorgbehoevende en dementerende bejaarden, die om gezondheids- of sociale redenen het moeilijk hebben om verder thuis te blijven. Carl Decaluwé sprak , ook namens de Deputatie van West-Vlaanderen, zijn waardering uit voor dit lovenswaardig initiatief dat bijdraagt tot een fijne oude dag van veel Oostrozebekenaars. (24/8/2012)

Opening Sociaal Huis in Tielt

Carl Decaluwé opende het nieuwe Sociaal Huis van het OCMW van Tielt . Het Sociaal Huis is er voor alle Tieltenaars. Zij kunnen er terecht met al hun vragen over hun sociale rechten en plichten, het invullen van allerhande formulieren en voor allerlei aanvragen voor diensten en toelagen. Een goed afgestemde dienstverlening leidt tot meer effectiviteit en efficiëntie. De gouverneur loofde de realisatie van het nieuwe Sociaal Huis dat bijdraagt tot een betere dienstverlening.  (24/8/2012)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be