Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juli 2012

Taart en Facebook

Beste lezer,

“Uiteindelijk gaan we beseffen dat de sociale media geen voedsel is om onze geest mee te voeden. Mensen besteden zeeën van tijd aan Facebook en op den duur heeft dat veel weg van een verslaving: hoe meer je het doet, hoe meer je het wilt en hoe slechter en eenzamer je je voelt nadat je het hebt gedaan. Sociale media zijn een prachtig communicatiemiddel, mits goed gebruikt.  Ik zag laatst een bericht op Facebook van een volwassen persoon die schreef: ‘Ik heb te veel taart gegeten vandaag’. Zou jij iemand bellen om dat te zeggen? De telefoon oppakken en zeggen: ‘Max, ik bel om te zeggen dat ik te veel taart heb gegeten vandaag. Dat is alles. Dag!’. Iedereen zou denken dat je gek was geworden. Maar op Facebook is dat geaccepteerd. Er is geen filter. Dus mijn suggestie is: zet niets op Facebook waar je ook niet iemand zou voor opbellen. We moeten leren er zelfbewuster mee om te gaan” (Max Storms in Happinez)

Nationale feestdag

Naar aanleiding van het Nationaal Feest op 21 juli werd in de St. Salvatorskathedraal  in Brugge een Te Deum gezongen. Mede namens de Bisschop van Brugge nodigde de gouverneur de vertegenwoordigers van de diverse overheden hierop uit. Voorafgaandelijk vond een plechtigheid met bloemenhulde plaats aan de gedenksteen bij de Militaire Kapel in de Kartuizerinnenstraat in Brugge. Na het Te Deum was er op de Burg een defilé voor de eretribune en een receptie in het stadhuis. (21/7/2012)

Ontvangst van voorzitter Vlaams parlement en bezoek aan Fluxys

Samen met Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement, bezocht Carl Decaluwé Fluxys. Fluxys Belgium is de onafhankelijke beheerder van de vervoers- en opslaginfrastructuur voor aardgas in België.  Fluxys beheert ook de vloeibare aardgas-( LNG)terminal  in Zeebrugge. De zone Zeebrugge is het hart van het aardgasvervoersnet en van het Noordwest-Europese aardgassysteem. Na een uiteenzetting over Fluxys en de terminal volgde een rondrit op de site. Gouverneur Decaluwé had bijzondere interesse in de veiligheidsproblematiek. Aansluitend kreeg Jan Peumans een rondleiding in de ambtswoning van de gouverneur en in het Provinciaal Hof. (20/7/2012)

Opleiding politie-inspecteurs

De evaluatierapporten van de basisopleiding van de inspecteurs, hoofdinspecteurs en officieren van politie werden in februari 2012 besproken in de Commissie Binnenlandse Zaken van het federaal parlement. Aangezien de visitatiecommissies heel wat opmerkingen formuleerden over de kwaliteit van de basisopleiding in het politieonderwijs, wil Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet bijsturen. Ze riep  alle directeurs van de politiescholen en de voorzitters van hun inrichtende macht samen om hen te informeren over haar hervormingsplan met betrekking tot  het politieonderwijs. Samen met de gouverneur waren de directeur van de West-Vlaamse politieschool Marc Bloeyaert en de algemeen directeur van het West-Vlaams Facilitair Instituut voor de Veiligheidsdiensten Hans Desmyttere aanwezig.
De opleiding van de politieambtenaren  is een belangrijke fase in hun loopbaan. Ze leert de startcompetenties aan die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de politiefuncties. (19/7/201)

Partnerschapsovereenkomst tussen de politieschool van Amsterdam en de West-Vlaamse Politieschool

Belangrijk agendapunt op het Provinciaal Veiligheidsoverleg van 2 juli 2012 was de internationale samenwerking. Het bijbrengen van het inzicht dat internationale politionele samenwerking noodzakelijk is, dient al in de opleiding te gebeuren. De West-Vlaamse politieschool, waarvan de gouverneur voorzitter is, heeft een partnerschapsovereenkomst gesloten met de Politieacademie van Amsterdam. Zo zal uitwisseling van studenten, van kennis en ervaring, deelname aan wederzijdse opleidingen … bevorderd worden.  Partnerschap leidt ongetwijfeld tot een meerwaarde zowel voor de studenten, het politieonderwijs en de politieorganisatie. In augustus zullen studenten van de WPS samen met Nederlandse studenten en De Lijn politiecontroles uitvoeren op de kusttram. (17/7/2012)

foto WPS

The Historic Dockyard in Chatham

Carl Decaluwé bezocht privé op uitnodiging van admiraal Sir Ian Garnett, voorzitter CHDT het indrukwekkend maritiem museum The Historic Dockyard in Chatham (gelegen in het Engelse Graafschap Kent). Hij kreeg er een overzicht van de Engelse maritieme geschiedenis en verkende er historische gebouwen en schepen. Eén van de interessante collectiestukken is HMS Cavalier, de laatste operationele torpedobootjager van de Royal Navy uit de WO II. Tot zijn eigen verrassing ligt er een oude Belgische kustmijnenveger te verkommeren in de Medway. In de namiddag vond een begeleide rondleiding in de Canterbury Cathedral plaats, waarvan de geschiedenis teruggaat tot het jaar 597. (16/7/2012)

Tentoonstelling “Storms” in Blankenberge

Mede omwille van de verantwoordelijkheid van de gouverneur op het vlak van de veiligheid aan de kust, woonde hij de opening van de tentoonstelling Storms in Blankenberge bij. Deze tentoonstelling geniet de steun van de Vlaamse Regering in het kader van het Impulsprogramma kust en speelt in op de actualiteit van de klimaatwijziging. Op een interactieve manier worden de bezoekers geconfronteerd met de kracht en de gevaren van de natuur. De bezoeker ondervindt wat de impact van een superstorm kan zijn en wat men kan meemaken in een storm. Men vindt er een antwoord op vele vragen: hoe ontstaan stormen, wat zijn de gevolgen voor de omgeving... (12/7/2012)

Vlaamse feestdag

Op de Vlaamse feestdag woonde Carl Decaluwé twee plechtigheden in Brussel bij. Op uitnodiging van het Vlaams Parlement was hij aanwezig op de plechtige ontvangst in de Gotische Zaal van het stadhuis van Brussel. Hij woonde ook de ontvangst bij die aangeboden  werd door de Vlaamse Regering aan het diplomatiek korps in het Errerahuis. (11/7/2012)

Bezoek aan WAAK in Kuurne

Tijdens een werkbezoek aan WAAK kreeg de gouverneur een toelichting over  de praktische werking van zowel de beschutte werkplaats WAAK als van het dienstverleningscentrum voor personen met een handicap 'de branding'. WAAK is de grootste Beschutte Werkplaats van Vlaanderen (1700 medewerkers). De organisatie streeft naar duurzame tewerkstelling en ontplooiingskansen voor alle personen met een (arbeids)handicap in de regio Kortrijk (zie www.waak.be) (10/7/2012)

Bezoek aan de begraafplaatsen Ieper

Ter gelegenheid van zijn bezoek aan enkele militaire begraafplaatsen in en rond Ieper werd de gouverneur ontvangen door Ian Hussein, Area Director Commonwealth War Graves Commission. De Bedford House Cemetery en Blauwepoort Farm Cemetery in Ieper en St-Julien Dressing Station Cemetery in Langemark-Poelkapelle werden aangedaan. De Commonwealth War Graves Commission staat in voor het onderhoud van de graven van de gemenebeststrijdkrachten die tijdens de Eerste  en Tweede Wereldoorlog sneuvelden (zie www.cwgc.org) (9/7/2012)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be