Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juni 2012

Pollutiebestrijdingsoefening

De pollutiebestrijdingsoefening in de Belgische zeegebieden is een initiatief dat in het kader van de structuur Kustwacht genomen werd. Het directoraat-generaal Leefmilieu - Dienst Marien Milieu stond in voor de coördinatie en de voorbereiding van de oefening. Dit gebeurde in samenwerking met de Kustwachtpartners, de Nederlandse collega’s van Rijkswaterstaat en het Europese Agentschap voor Maritieme Veiligheid. De operationele inzetbaarheid van de Belgische pollutiebestrijdingsmiddelen werd met de gezamenlijke inzet van zowel varende - als  vliegende middelen  geoefend. Het was ook een test van de coördinatie van een pollutiebestrijdingsoperatie onder Belgisch gezag met buitenlandse middelen die in het kader van internationale bijstand gemobiliseerd worden. De gouverneur volgde de manoeuvres met de deelnemende schepen van zeer dichtbij. (28/6/2012)

 

Olympische Spelen in Londen

Het Belgisch hockeyteam bereidt zich aan de Belgische kust voor op de Olympische Spelen in Londen. Bij de persconferentie te Bredene in verband met de veiligheid aan de kust kwam de gouverneur toevallig in contact met de teamleider en het hockeyteam. Het verbaasde hen dat de gouverneur goed op de hoogte was van hun recente prestaties. De gouverneur duimt voor onze Belgische hockeyteam in Londen. (26.6.2012)

Veiligheid aan de kust

Op de persconferentie in Bredene vroeg Carl Decaluwé aandacht voor veiligheid aan de Kust. Communicatie en sensibilisatie zijn voor de gouverneur sleutelbegrippen. Enerzijds moeten de strandbezoekers goed geïnformeerd worden over wat kan en niet kan. Anderzijds moeten de veiligheidsdiensten goed op elkaar afgestemd zijn en op een efficiënte manier kunnen samenwerken om een adequate hulpverlening te kunnen verlenen aan de kustbevolking. Maar veiligheid begint bij de strandbezoeker zelf die er zich moet van bewust zijn dat de zee risico’s inhoudt. (26.6.2012)

Ambtswoning gouverneur

De ambtswoning van de gouverneur is een geklasseerd monument dat tot het Vlaams erfgoed behoort.  Op uitnodiging van de gouverneur bracht Vlaams minister Geert Bourgeois, o.a. bevoegd voor onroerend erfgoed, een bezoek.
Na een rondleiding door het gebouw werd er een overzicht gegeven van de staat waarin het gebouw zich bevindt.  Een aantal herstellingen o.a. aan de dakgoten en schilderwerken zijn dringend nodig.  Daarnaast dienen er binnenin ook een aantal opfriswerken te gebeuren.  Van de gelegenheid zou gebruik gemaakt worden om de diverse lokalen hun authenticiteit terug te geven.   Bij de renovatiewerken medio 1985 werd er hiermee niet omzichtig om gegaan.
Deze renovatiewerken zullen in de tijd gespreid worden.  Want het is meer dan een loutere ambtswoning.  De residentie wordt gebruikt voor vergaderingen, academische zittingen, ontvangst van prominenten.  De minister beklemtoonde het belang van de aanwezigheid van de Vlaamse overheid in de provinciehoofdplaats. (25.6.2012)

Geko Ypres Rally 2012

Naar aanleiding van de Geko Ypres Rally 2012 was de gouverneur op zaterdag 23 juni aanwezig op de conformiteitscontrole van de KP Heuvelland. Samen met burgemeester B. Heens werd nagegaan of de veiligheidsmaatregelen conform waren aan het veiligheidsboek.  De doortocht op de markt te Nieuwkerke weerhield speciaal zijn aandacht. De gouverneur  kon op het terrein vaststellen dat de overheden alle maatregelen nemen om een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau te verzekeren, maar dat incidenten nooit zullen kunnen worden uitgesloten; de zelfdiscipline van de rallyfans is daarbij een belangrijke veiligheidsfactor. (23.6.2012)

Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

Op vrijdag 22 juni woonde gouverneur Decaluwé voor de eerste keer het  Bureau en de Algemene Vergadering van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai bij. Hij is vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid in beide organen. Zowel het Bureau als de Algemene Vergadering zijn samengesteld volgens het principe van de dubbele pariteit. De helft van de leden zijn Fransen en de andere helft zijn Belgen, waarvan de helft uit Vlaanderen komt en de helft uit Franstalig België.  Onderwerpen die aan bod kwamen op de Bureauvergadering waren onder meer de evaluatie van de Eurometropool, het strategisch programma en ruimtelijke planning.  De Algemene Vergadering stond vooral in het teken staan van de voorzitterswissel. (22.6.2012)

Thematische Werkgroep “Dienstverlening aan de bevolking en burgerschap” Eurometropool

Net als zijn voorganger eregouverneur Paul Breyne  is gouverneur Carl Decaluwé voorzitter van de Thematische Werkgroep “Dienstverlening aan de bevolking en burgerschap” van de Eurometropool. Onder deze werkgroep ressorteren twee hoofdthema’s: gezondheidszorg en onderwijs. Op woensdag 20 juni 2012 zat de gouverneur voor de eerste keer deze vergadering voor.  Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer: de interactieve kaart voor het hoger onderwijs, de conferentie van universiteiten en hogescholen,  het didactische project voor de kinderen van de Eurometropool en de opvang van ouderen. (22.6.2012)

Opening badseizoen in Westende

Op de opening van het badseizoen in Westende  waren er speeches van gouverneur Carl Decaluwé , voorzitter van IKWV Johnny Devey  en privé-secretaris van minister Hilde Crevits , Annie Cool. De gouverneur beklemtoonde de inspanningen van de diverse overheden waardoor onze kust het imago van een gezinsvriendelijke vakantiebestemming heeft. Hij verwees naar het Kustveiligheidsplan van de Vlaamse Regering en de herinrichting van de wandeldijken. De provincie West-Vlaanderen levert een substantiële bijdrage aan de werking van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen en de organisatie van Beaufort 04. Hij vestigde ook de aandacht op  het belang van het autonoom provinciaal overheidsbedrijf Westtoer en  op de inspanningen van iedere kustgemeente om de veiligheid en aantrekkelijkheid van de gemeente te verhogen. (22.6.2012)

Overleg burgemeesters arrondissementen Ieper en Veurne

Op de ontvangst van de burgemeesters van de arrondissementen Ieper en Veurne werd van gedachten gewisseld over allerlei onderwerpen. De Vlaamse opdrachten van de gouverneur (o.m. coördinatieopdracht, regioscreening), het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, de federale opdrachten  (o.m. politiehervorming) en de communicatie van de gouverneur vormden de gespreksonderwerpen. (21.6.2012)

Stageplaatsen in China

In het kader van de samenwerking van de provincie West-Vlaanderen met China worden ook acties ondernomen op het vlak van duurzame economie en onderwijs. De provincie en de POM West-Vlaanderen hebben het economisch en academisch weefsel in West-Vlaanderen samengebracht om na te gaan welke opportuniteiten er zijn op het vlak van onderzoek en stages in China. Het ging over de profielen industriële wetenschappen, handelswetenschappen en arbeids-organisatiepsychologie. Na een inleiding door Carl Decaluwé lichtte gedeputeerde Gunter Pertry de academische samenwerking toe. (20.06.2012)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be