Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

mei 2012

Diamanten ambtsjubileum Britse Koningin

De Britse Koningin H.M. Koningin Elizabeth II zit 60 jaar op de Britse troon en viert dit jaar haar diamanten jubileum. Ze is geboren in 1926 als dochter van Koning George VI en Koningin Elizabeth (the Queen Mom).In het kader van het diamanten ambtsjubileum worden diverse activiteiten georganiseerd (nader info: www.royal.gov.uk). Naar aanleiding van dit jubileum bezoekt de gouverneur op uitnodiging van de Britse Ambassadeur de HMS Edinburgh in Antwerpen.(1.6.2012)

Stuurgroep China

Onder voorzitterschap van de gouverneur kwam de stuurgroep China bijeen. Hierop werden diverse aspecten besproken: onderwijs, economie, landbouw . Ook de werking van het Confucius Instituut kwam er uitvoerig aan bod. (30.5.2012)

Eurotentoonstelling in het Provinciaal Hof

Op de openingsceremonie van de Eurotentoonstelling hield Servaas Deroose, vicedirecteur- generaal DG ECFIN-Europese Commissie een toespraak over “De euro: één munt, vele mogelijkheden”. De tussenkomst van vice-eerste minister Vincent Van Quickenborne handelde over “Tien jaar invoering van de euro: een terugblik”. Samen met voormelde sprekers opende de gouverneur de tentoonstelling “De euro: één munt: vele mogelijkheden”. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 30 juni 2012 in het Provinciaal Hof in Brugge. De bezoekers krijgen de gelegenheid om interactief kennis op te doen over de eurobankbiljetten , de geschiedenis van de euro, de voordelen van de Economische en Monetaire Unie (EMU) en de recente ontwikkelingen binnen de Eurozone. Een overzicht van de voorlichtingsactiviteit in het kader van de tentoonstelling is terug te vinden op de website www.west-vlaanderen.be/euro. (26.5.2012)

Technisch Comité van de brandweer

Op 25 mei 2012 kwam onder voorzitterschap van gouverneur Decaluwé het Provinciaal Technisch Comité van de brandweer samen. Op de agenda stond de verdeling van de investeringskredieten voor brandweermaterieel.Er werden aankopen goedgekeurd voor  2.372.948,58 euro gesubsidieerd door FOD Binnenlandse Zaken als volgt verdeeld tussen de zones:1) 881.092,83 (Zone 1: Noord West-Vlaanderen)2) 443.374,79 (Zone 2: Midden West-Vlaanderen)3) 546.701,16 (Zone 3: Fluvia)4) 501.779,80 (Zone 4: Westhoek).Speciale aandacht werd besteed aan de aankoop van signalisatievoertuigen. Deze zijn bestemd voor interventies op de openbare weg (in het bijzonder autostrades) en moeten de werkplek beveiligen. Op die wijze wordt de veiligheid van het interventiepersoneel verhoogd. (25.5.2012)

Bezoek aan Marinebasis Zeebrugge

De gouverneur bracht een bezoek aan de Marinebasis van Zeebrugge. Hij werd er ontvangen door Flottieljeadmiraal Michel Hofman en kreeg een uitgebreide toelichting over de Kustwacht, de werking van het Maritiem Informatie Kruispunt en het Nood- en interventieplan Noordzee. (23/5/2012)

Verkeersgetuigen

Het project verkeersgetuigen West-Vlaanderen is in het schooljaar 2009-2010 gestart door een samenwerkingsverband tussen de Dienst  Politionele Veiligheid bij de gouverneur van West-Vlaanderen, de afdeling Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Gemeenschap, de hogescholen Howest en Katho, de dienst mobiliteit van de stad Kortrijk, de verkeerspreventiedienst van de politiezone Vlas en het dienstencentrum GiD(t)s.Volwassenen  die op jonge leeftijd  het slachtoffer werden van een ongeval met een blijvende handicap tot gevolg, delen hun ervaringen met jongeren uit het secundair onderwijs. Zij vertellen voor de klas over het leven vóór het ongeval, de oorzaak, de revalidatie en de gevolgen ervan voor henzelf en hun omgeving. In het OLV-Hemelvaartinstituut in Brugge woonde de gouverneur op 21 mei een sessie van een verkeersgetuige bij.Het project verkeersgetuigen werd ook geselecteerd als één van de beste drie projecten van de laatste tien jaar voor het Jaarboek Verkeersveiligheid 2012. Mevrouw Hilde Crevits, minister van Mobiliteit en Openbare Werken, reikte de prijs uit op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid in Gent. (zie www.west-vlaanderen.be/verkeersgetuigen) (22.5.2012)

Heilig-Bloedprocessie in aanwezigheid van Prinses Astrid en Prins Lorenz

De gouverneur was aanwezig op het bezoek van Prinses Astrid en Prins Lorenz aan de tentoonstelling ‘Boeket voor Brugge’ naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de groendienst van Brugge. Aansluitend woonden de Prinsen de Heilig-Bloedprocessie bij. Deze processie staat sedert 2009 op de lijst van het immateriële werelderfgoed van de Unesco. (17.5.2012)

Vergadering grenscriminaliteit

De laatste tijd wordt Zuid West-Vlaanderen sterk geteisterd door diefstallen, ramkraken, home- en carjackings. Tijdens een werkbezoek van de minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet werd deze problematiek grondig besproken. De gouverneur en zijn verbindingsambtenaar,  burgemeesters van de grensstreek, de betrokken korpschefs, Procureurs des Konings, directeurs-coördinator (dirco’s)  en  gerechtelijke directeurs (dirjuds) waren hierop aanwezig. In onderling overleg werden een aantal maatregelen afgesproken. De minister zal, in overleg met de gouverneur, nagaan of de plaatsing van ANPR-camera’s (‘Automatic Number Plate Recognition’-camera’s) opportuun kan zijn. De camera’s lezen de nummerplaat van alle voorbijrijdende voertuigen en vergelijken deze automatisch met de algemene nationale gegevensbank (ANG). De ANPR-camera’s geven een alarmmelding bij detectie van een geseinde nummerplaat . De minister zal nog deze maand overleggen met de gewestministers en de gouverneurs om de cofinanciering van intelligente camera’s langs belangrijke gewestinvalswegen en grote grenssteden te bekijken. (11.5.2012)

Bezoek aan MRCC

De gouverneur bracht een werkbezoek aan het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende (MRCC). Het MRCC is het centrale meldpunt van ongevallen op zee (schepen in nood, olieverontreiniging, recreanten in de problemen). De maritieme veiligheid wordt er continu opgevolgd en verzekerd.
Het bezoek werd afgesloten met een bezoek aan De Wandelaar en een proefvaart met de Wielingen. (www.scheepvaartbegeleiding.be) ((11.5.2012)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be