Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

maart 2012

Gouverneur steunt "Kies licht"

Foto Sint-Janscollege Poperinge

Het Sint Janscollege te Poperinge ontving de gouverneur om er zijn steun te betuigen voor het vervolgverhaal van het project “Kies Licht”.

Dit initiatief van de ouderraad loopt reeds sedert 2008 en focust vooral op de nood aan een goede zichtbaarheid van de zwakke weggebruiker. Naast de eigen ontworpen “flover” (fluo-cover) die aan de nieuwe eerstejaars geschonken wordt kregen alle leerlingen dit jaar voor hun Valentijn een set spaakreflectoren onder het motto “omdat we jou graag ZIEN”. (14/2/12)


 

Verkeersveilige dag 2012

Op maandag 27 februari 2012 vond in de provincies Oost- en West-Vlaanderen voor de 16de keer de verkeersveilige dag plaats om de kettingbotsing op de E17 in 1996 te herdenken. In West-Vlaanderen werden meer dan 200 extra politiemensen ingezet. De resultaten zijn in vergelijking met de voorgaande jaren eerder bemoedigend. Het aandeel bestuurders dat zich niet aan de snelheidslimieten hield zakte in drie jaar van 21% naar 5,2%. Van de bestuurders die op rijden onder invloed gecontroleerd werden bleken er slechts 1 op 100 te diep in het glas gekeken te hebben. Vorig jaar was dit nog 2,3%. Als blijk van waardering voor de inspanningen van de politiediensten bracht gouverneur Carl Decaluwé een terreinbezoek aan de controledispositieven in de politiezones Vlas, Bredene/De Haan en Damme/Knokke-Heist.

Coördinerende rol van de gouverneur

De gouverneur is door de Vlaamse regering expliciet gemandateerd om een coördinerende rol op te nemen in de relaties tussen de lokale besturen en de verschillende buitendiensten van de Vlaamse overheid. In eerste instantie lijkt de nood aan meer coördinatie en afstemming vooral van toepassing te zijn op infrastructuurprojecten. Maar ook op het vlak van welzijnsprojecten en persoonsgebonden materies kan het nodig zijn om de afstemming te verbeteren. Carl Decaluwé wil zijn coördinatieopdracht dan ook ruimer dan enkel de infrastructuurwerken. Communicatie en vertrouwen, transparantie en efficiëntie staan hoog in het vaandel van de gouverneur. Rekening houdende met het feit dat er reeds vormen van overleg en coördinatie bestaan in West-Vlaanderen, wordt er werk gemaakt van een overlegplatform met de gedeconcentreerde Vlaamse diensten. Na een eerste aftoetsing wordt er gezocht naar meer afstemming en oplossingsgericht werken.

Kustforum

Als gouverneur van de enige kustprovincie in ons land liggen de Noordzee en de Kust de gouverneur nauw aan het hart. Met belangstelling woonde hij dan ook het Kustforum 2012 bij dat door de provincie georganiseerd werd in Oostende. Hierop werd de publicatie “De Kust 2011”, een handig naslagwerk met de belangrijkste kustfeiten 2011 voorgesteld. Samen met diverse betrokkenen werd op het Kustforum ook toekomstgericht nagedacht over volgende thema’s: het strand van de toekomst, de manier waarop het broze evenwicht tussen natuur en recreatie kan gevonden worden. Ook de kustinitiatieven, die dit jaar een award ‘Duurzaam Kustproject’ verdienden, werden deze avond in de kijker gezet.(29/2/12)

Regioscreening: meer dan inventariseren

De doelstelling van de regioscreening is de samenwerking tussen lokale besturen versterken en ondersteunen. Deze samenwerking gebeurt op een transparante, efficiënte en democratische manier bottom-up. De inventarisatie van de bestaande samenwerkingsverbanden is afgerond. Momenteel werkt men aan een voorlopig rapport met de analyse van de inventaris. Vervolgens zal de gouverneur in het voorjaar de conclusies uit het voorlopig rapport aftoetsen bij de lokale besturen. Deze reacties worden dan verwerkt in het voorlopig rapport.

Herbegrafenis Nieuw-Zeelandse soldaat uit WOI in Mesen

Foto Westhoek.be & WOI.be

Op vrijdag 3 februari 2012 stond er een officiële plechtigheid op de agenda van de gouverneur: de herbegrafenis van een Nieuw-Zeelandse soldaat uit de Eerste Wereldoorlog in Mesen.Op de plechtigheid waren o.a. ook de Nieuw-Zeelandse minister van Defensie Dr. Jonathan Coleman en de Nieuw-Zeelandse Ambassadeur van de Europese Unie en België Z.E. de heer Vangelis Vitalis aanwezig.

De gouverneur bezocht aansluitend het Peace Village en woonde een vergadering in het stadhuis van Mesen bij voor de bespreking van de dossiers Mesen 2014-2018 en de herinrichting van de dorpskern.

Tiende verjaardag Concertgebouw

Ter gelegenheid van Brugge Culturele Hoofdstad van Europa 2002 werd op 20 februari 2002 het Concertgebouw officieel geopend. Voor de 10e verjaardag van het Concertgebouw werd een uniek feestconcert georganiseerd waarop de gouverneur en zijn vrouw aanwezig waren. Na een verwelkoming door burgemeester Patrick Moenaert en een toespraak van Vlaams minister-president Peeters volgde een concert "Le concert des Nations en Jordi Savall". Schitterende stukken van o.m. Johann Sebastian Bach (1685-1750) en Georg Friederich Händel (1685-1759) werden naar voren gebracht. (20/2/12)

Ontvangst Ambassadeurs Ondernemen West-Vlaanderen

Er werd een exclusieve bijeenkomst van de ambassadeurs "Ondernemen. Het zit in ons" georganiseerd door de provincie en de POM. Deze netwerkbijeenkomst ging door bij gouverneur Decaluwé en bood meteen een ideale gelegenheid om na te gaan hoe de West-Vlaamse ondernemingskracht kan versterkt worden.

De Provinciale dienst Economie gaf toelichting over een studie die ze samen met de POM West-Vlaanderen en met Geert Noels van Econopolis had begeleid. Deze studie geeft, cijfermatig onderbouwd, de belangrijke industriële clusters in West-Vlaanderen weer. (27/2/12)

Rattenbestrijding

De gouverneur woonde een vergadering van het Regionaal Comité Rattenbestrijding Zuid-West-Vlaanderen bij. De bestrijding van de muskusratten in de grensgemeenten met Frankrijk en Wallonië blijft problematisch door de grote aanwezigheid van de muskusratten in dat gebied. De aanpak in de West-Vlaamse gemeenten bracht resultaten op. Er zijn geen muskusratten meer in onze provincie, behalve in die grensgemeenten. Blijvende aandacht wordt gevraagd. De bestrijders krijgen tevens een bijkomende taak met de toenemende, verontrustende problematiek van de bruine ratten en de invasieve exotische planten.(9/2/12)

Werkbezoek aan MBZ

Carl Decaluwé was te gast bij het MBZ, het havenbestuur van Zeebrugge. MBZ staat in voor de technische, nautische en commerciële aspecten van het havenbeheer. De gouverneur van West-Vlaanderen heeft, vanuit zijn persoonlijke interessesfeer, een bijzonder grote belangstelling voor de wereld van havens en boten. Het accent van het bezoek werd gelegd op de toekomstplannen en de verdere commerciële ontplooiing van de Zeebrugse haven. Die onderschrijven het belang van de haven als essentieel economisch knooppunt. Weliswaar was er evident ook de nodige aandacht voor de implicaties op de leefomgeving van Zeebrugge. (10/2/12)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be