Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Uitreiking titels Koninklijke Maatschappij

“De uitoefening van een hobby is een essentieel element van een evenwichtig en aangenaam leven.  Het is aangenaam om samen te genieten van eenzelfde passie en hobby.  Vriendschap, het delen van interesses en het uitwisselen van kennis zijn het cement van die samenhorigheid.  Het hoeft geen betoog dat het verenigingsleven mee zorgt voor samenhorigheid.  Het hoeft geen betoog dat het verenigingsleven mee zorgt voor samenhang in onze maatschappij.  Dat het de onderlinge menselijke relaties stimuleert, de levenskwaliteit verhoogt en solidariteit en integratie in de hand werkt.  Al vijftig jaar zorgen jullie verenigingen voor welzijn en samenhorigheid in onze maatschappij” sprak de gouverneur de genodigden toe tijdens de uitreiking van de titels Koninklijke Maatschappijen. (29/11/2023)

Dagelijks bestuur WPS

De gouverneur zat op donderdag 29 november in Zedelgem de vergadering voor van het dagelijks bestuur van de West-Vlaamse Politieschool.  Volgende agendapunten werden afgewerkt: de wijziging in de samenstelling van de bestuursorganen, een stand van zaken van de werking van de politieschool (basisopleidingen, rekrutering en selectie – prognose 2024, project Hoger Onderwijs, Brief minister (3e graad Defensie en Veiligheid).  Tenslotte werden nog personeelszaken en de begrotingsopvolging 2023/2024/2025 besproken. (29/11/2023)

Raad van Bestuur Confucius Institute

De gouverneur nam deel aan de raad van bestuur van het Confucius Institute.  Tijdens dit overleg werden volgende items besproken: de aanstelling van een nieuwe directeur en personeelswissels in het Confucius Instituut.  Daarna volgde een stand van zaken inzake de opleiding bachelor Chinese Business Studies, het kort uitwisselingsprogramma Howest – ZIGSU en de gemeenschappelijke initiatieven  met de provincie West-Vlaanderen. (27/11/2023)

Uitreiking “meest verkeersveilige school”

Op 20 november waren er de prijsuitreikingen ‘meest verkeersveilige lagere en secundaire school West-Vlaanderen 2022-2023’, een campagne van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen met Bellewaerde. Winnaar lagere school was Het Paalbos in Bruggen, winnaar secundaire school Barnum in Roeselare. Naast de titel ontvingen ze een beker, 30 tickets van Bellewaerde en een werkingskrediet van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen ter waarde van 500 euro. (20/11/2023)

Dagelijks bestuur WOBRA

De gouverneur zat op dinsdag 21 november in Zedelgem de vergadering voor van het dagelijks bestuur van de WOBRA.  Er werd een stand van zaken gegeven van de werking van de ambulanciers- en brandweerschool alsook van de opleiding redder aan zee.  Tenslotte werd een stand van zaken besproken van de vacatures en volgde tijdens het financieel luik nog de bespreking van de begroting en de investeringstabel 2024. (21/11/2023)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be