Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Waterschaarste in West-Vlaanderen

beeld waterreservoir

West-Vlaanderen wordt getroffen door grote droogte. In bepaalde delen van de provincie is de situatie zeer nijpend. Waterpeilen in de waterlopen dalen zienderogen. De weersvoorspellingen sturen aan op aanhoudende droogte.
Daarom heeft de gouverneur een aantal maatregelen genomen. Ook een aantal steden en gemeenten en polderbesturen deden dit.  De situatie in de provincie wordt dagelijks opgevolgd en geëvalueerd.

Actuele informatie over de aanpak van de waterschaarste vindt u via https://www.west-vlaanderen.be/natuur-milieu-en-water/waterbeheer/waterschaarste. Met uw vragen, kunt u terecht op 050 403 560 of waterschaarste@west-vlaanderen.be

 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be