Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Campagne "Verplicht Verlicht"

De campagne “Verplicht Verlicht”, ontstaan in de politiezone RIHO, focust op de zichtbaarheid van fietsers in de donkere dagen. Samen met gemeenten en scholen namen alle politiezones in West-Vlaanderen de campagne vorig jaar over. De eerste, preventieve, fase startte op 1 september 2020 met educatie in de scholen, sensibilisering via een filmpje op FOCUS/WTV verspreid naar de scholen en technische controles van de fietsen in vooral lagere scholen. De tweede, repressieve, fase liep van 15 november 2020 tot 28 februari. Ondanks corona werden bijna 19000 fietsen gecontroleerd in de repressieve fase, een stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Bij 4,66 % werd een inbreuk op de fietsverlichting vastgesteld, een daling ten opzichte van de vorige jaren. De leeftijdscategorie tussen 12 en 18 jaar pleegden het vaakst een inbreuk op het rijden zonder of met defecte fietsverlichting. (05/03/2021)

 

Stuurgroep Waterbalansstudie Oudlandpolder

Een eerste actie in het Raamakkoord Oudlandpolder is het opstarten van een waterbalansstudie. Deze studie wil de grondstof aanreiken om de passende infrastructuurwerken uit te voeren en het gebiedsgericht peilbeheer te realiseren.
De studie startte op 1 februari 2021 met een inventarisatie van de beschikbare meetgegevens en duurt 15 maanden. Alle partners in het Raamakkoord Oudlandpolder maken tevens deel uit van de stuurgroep voor de uitvoering van deze studie. Op 2 maart 2021 kwam de stuurgroep voor het eerst bijeen en lichtte SumAqua de aanpak toe. (02/03/2021)

Planbegeleidingsgroep Oudlandpolder

Om de doelstellingen van het Raamakkoord Oudlandpolder te realiseren stelde de Vlaamse regering op 18 december 2020 het landinrichtingsproject Oudlandpolder Fase 1 in. Het landinrichtingsproject omvat het volledige grondgebied van Bredene, De Haan, Blankenberge en Zuienkerke en delen van het grondgebied van Brugge, Jabbeke en Oudenburg.
Via een landinrichtingsproject kan een brede waaier aan instrumenten en maatregelen worden ingezet om de inrichting van een open ruimtegebied structureel aan te pakken (grondruil, werken, subsidies…). Een planbegeleidingsgroep waarborgt de inspraak van alle betrokkenen.
Op 2 maart was er de eerste bijeenkomst van de planbegeleidingsgroep. Behalve het goedkeuren van het huishoudelijk reglement was het overleg vooral informatief van aard. Zo was er een toelichting over de uitdagingen in het werkingsgebied, de instrumenten binnen het decreet landinrichting, de taken van de planbegeleidingsgroep en de vooropgestelde planning van het landinrichtingsproject. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 15 juni 2021. (02/03/2021)

College en conferentie gouverneurs

De gouverneur nam deel aan het college en conferentie van gouverneurs.  Dit overleg vond online plaats. Er was een gesprek met Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over de coronacrisis. (03/03/2021)

Strategische Stuurgroep Water

Op de strategische stuurgroep water was er een vooruitblik naar de CIW-vergadering van 4 maart en kwam de status van de uitrol van de Blue Deal aan bod. De projectwerking onder de CIW 2.0 is opgestart en krijgt steeds meer vorm. Er was een bespreking van de projectinitiatiedocumenten. (24/02/2021)

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be