Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg scheepvaartpolitie

De gouverneur had een gesprek met vertegenwoordigers van de scheepvaartpolitie. Dit overleg leende zich er enerzijds toe de implicaties na te gaan van de aan de gouverneur toegekend bevoegdheid als bestuurlijke overheid op zee. Een afsprakenregeling zal worden opgemaakt tussen de scheepvaartpolitie en de gouverneur in het kader van mogelijks te nemen bestuurlijke maatregelen door de scheepvaartpolitie in dit kader. Anderzijds werd nagegaan hoe een samenwerking met de gouverneur opnieuw kan worden opgezet in het kader van de scheepvaartverkeersveilige dagen 2016.

Bekkenbureau/algemene bekkenvergadering Leiebekken

Op 10 mei zat de gouverneur de vergadering van het bekkenbureau en de algemene bekkenvergadering van het Leiebekken voor.  Op vraag van de leden vinden het bekkenbureau en de algemene bekkenvergadering voortaan samen plaats. Op de agenda stond een terugkoppeling van het goedgekeurde VMM Optimalisatieprogramma (OP) 2017-2020 voor uitbouw van de verdere waterzuiveringsinfrastructuur en er werd een advies uitgebracht over het volgende OP 2018-2021. Ten slotte was er een bespreking van de dossiers van de signaalgebieden Izegem ‘Sasbrug’, Sint-Martens-Latem ‘Hooglatem’ en Dadizele ‘Dadipark’.  Voor alle drie de gebieden zijn verdere studies nodig zijn om een onderbouwde keuze te kunnen maken betreffende het gewenste ontwikkelingsperspectief.

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be