Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Uitreiking medaille aan Denise Lenaers

In zijn residentie ontving de gouverneur de Oostendse Denise Lenaers. Van december 1942 tot oktober 1945 was zij in dienst bij de Auxilliary Territorial Service. Ze fungeerde er als instructeur om jonge vrouwen op te leiden voor de militaire dienst. De gouverneur overhandigde een medaille aan Denise Lenaers, de enige Engelse vrouwelijke veteraan 40/45 in West-Vlaanderen. (22/07/2015)

 

Nationale feestdag

Naar aanleiding  van het Nationaal Feest werd er op dinsdag 21 juli 2015 in de hoofdkerk van Sint-Salvator te Brugge een Te Deum gezongen. Staatssecretaris Bart Tommelein, de gouverneur, de militair commandant van de provincie West- Vlaanderen, de magistratuur, de schepenen…woonden de plechtigheid bij. Aansluitend volgde een défilé voor de eretribune op de Burg en een receptie in het stadhuis van Brugge. (21/07/2015)

Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap

Op uitnodiging van voorzitter Jan Peumans en de leden van het Bureau van het Vlaams Parlement woonde de gouverneur de plechtige ontvangst in het stadhuis van Brussel naar aanleiding van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap bij. Voor de toespraak van voorzitter Jan Peumans zie: https://www.vlaamsparlement.be/dossiers/11-juli-2015. (11/07/2015)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Kabinet van de Gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be