Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

ABB West-Vlaanderen verhuist!

vanaf 29 september 2015 verhuizen de collega’s  van ABB West-Vlaanderen naar
Het Vlaams Administratief Centrum Brugge
Jacob van Maerlantgebouw
 Koning Albert I-laan 1-2 / bus 103
8200 Brugge

Algemeen telnr: 050 24 84 11
fax: 050 24 84 05

De dienst is terug bereikbaar vanaf 5 oktober 2015

Overleg met minister Jan Jambon over het West-Vlaams ANRP cameranetwerk

De zware criminaliteit in de grensstreek met Frankrijk was voor de conferentie van burgemeesters van het arrondissement Kortrijk aanleiding om in maart 2013 een veiligheidsconferentie te organiseren. Om een effectiever antwoord te bieden op de grenscriminaliteit werd besloten na te gaan op welke manier het inzetten van camera’s een meerwaarde kon bieden. Het kan gaan om vaste of mobiele camera’s al dan niet voorzien van de technologie om automatische nummerplaten te herkennen. Het West-Vlaams ANPR-cameranetwerk is momenteel het enige systeem om camera’s vanuit verschillende politiezones met elkaar te laten communiceren. Aan de minister werd een stand  van zaken gegeven. (5/10/2015)

Voorzitterswissel VOKA

Begin september kwam een einde aan het voorzittersmandaat van Michel Delbaere bij Voka. Tijdens een feestelijk event gaf Paul Kumpen zijn inaugurale rede. De gouverneur woonde deze bijeenkomst bij. (5/10/20015)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be