Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Jachtverloven en -vergunningen

Om in het Vlaams gewest te mogen jagen, dient men te beschikken over een jachtverlof. Het jachtverlof is een persoonlijk document en is geldig voor 1 jachtseizoen.

Iemand die een jachtverlof bezit, kan als gastheer een jachtvergunning verkrijgen voor iemand die niet in het Vlaamse gewest woont. Die jachtvergunning is een persoonlijk document en is geldig voor vijf vooraf bepaalde dagen in een jachtseizoen.

De Vlaamse Dienst van de gouverneur (DGOUV)  staat in voor de verwerking van de aanvragen en de aflevering van de jachtverloven en -vergunningen.

Het aanvragen van een jachtverlof of –vergunning kan gedurende het hele jachtseizoen met het aanvraagformulier, dat je onderaan de tekst kunt downloaden. Dit aanvraagformulier vermeldt ook alle documenten die je bij de aanvraag als bijlage dient toe te voegen. De aanvraag verloopt bij voorkeur via het e-loket Fauna en Flora.

De prijs voor een gewoon jachtverlof in het Vlaams Gewest is 150 euro. Een jachtverlof waarmee je enkel op zondag mag jagen kost 105 euro. Een jachtvergunning kost 40 euro.
Voor een jachtverlof is er een bijkomende provinciale belasting van 15 euro, waarvoor je nadien een aanslagbiljet ontvangt van de provinciale dienst belastingen.

 

Reden weigering jachtverlof

  • Vrees voor foutief gebruik van het wapen
  • Een jachtmisdrijf waarvoor de jager werd veroordeeld
  • Een jachtmisdrijf waarvoor de jager geverbaliseerd werd op basis van art. 19 Jachtdecreet
  • De intrekking van het recht om wapens te bezitten
  • Diverse veroordelingen die geregistreerd werden in het Centraal Strafregister.

Tegen de weigering of de intrekking van een jachtverlof of –vergunning kan de aanvrager beroep aantekenen bij het Agentschap Natuur en Bos.

Jachtplannen

Raadplegen?

Je kunt de jachtplannen hier raadplegen. De groene percelen zijn in een jachtplan opgenomen. Omwille van privacyredenen zijn op de jachtplannen geen namen of andere persoonsgegevens weergegeven.

De kaart geeft de jachtplannen weer zoals ze werden goedgekeurd voor het jachtseizoen 2016-2017 (geldig van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017) en zal op regelmatige basis worden geactualiseerd.

De meest recente jachtplannen kun je na afspraak ook inkijken bij de arrondissementscommissaris.

Aanpassing van het jachtplan

Stel je vast dat jouw eigendom of het perceel waarop je het jachtrecht hebt, verkeerd wordt weergegeven in een jachtplan? Dan kun je de procedure inzetten voor wijziging van het jachtplan. Vul dit formulier in en stuur het per post of per e-mail naar de arrondissementscommissaris. De arrondissementscommissaris onderzoekt de aanvraag en verifieert de eigendomstoestand in de webservice Consultimmo van de Algemene Administratie voor de Patrimoniumdocumentatie.

Let op!

Je moet voor elk perceel waarvoor je het jachtplan wil laten aanpassen een schriftelijk bewijs van je jachtrecht bijvoegen.
Wanneer een perceel niet in een jachtplan is opgenomen, is geen enkele vorm van jacht mogelijk. De eigenaar moet zijn goed als een goede huisvader beheren en kan juridisch (mede-)aansprakelijk gesteld worden voor het beheer van soorten die op zijn terrein leven en voor de schade die ze eventueel elders aanrichten.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be