Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

campagne ‘ook SCHOON GENOEG van zwerfvuil’

Infonamiddag ook SCHOON GENOEG van zwerfvuil

Op 18 april gaf de gouverneur in CC De Spil te Roeselare met een infonamiddag het startschot van de (ondertussen Vlaamse) campagne ook SCHOON GENOEG van zwerfvuil. Een 50-tal (nieuwe) partners tekenden present.

Om de deelnemers te prikkelen zich (ook) in 2017 mee in te zetten tijdens de handhavingsweek stelden enkele gemeenten en politiezones hun aanpak voor.

Met Talternatief (sociaal economie-project) is er een dagelijkse inzet op zwerfvuil en sluikstorten. Sensibiliseren door het plaatsen van borden op vindplaatsen met daarop een foto van de sluikstort. Een foto van de mooimakers op banners in het straatbeeld versterkt het preventieve effect.

Wat zijn succesfactoren om je als deelnemer/projectleider te engageren in de handhavingsweek? Een pragmatische aanpak, een luisterend oor, enthousiasmeren,… het zijn slechts enkele sleutels tot een geslaagd project.

  • Gemeente Bredene

De milieuambtenaar vormt in Bredene de spilfiguur om zoveel mogelijk collega’s te engageren. Onder het motto “Bredene net iets beter” is er een specifieke aanpak voor minderjarigen, steeds in overleg met de ouders. De taakgerichte aanpak blijkt heel effectief. Inzet tijdens de handhavingsweek kan geconcentreerd op één dag of verspreid over meerdere prikacties.

BOOMM (Bewust Oudenburg Omgaan Met Milieu) werkt heel visueel, vaak met een ludieke insteek. Flyers, affiches, de stedelijke website willen de inwoner bewust maken van de impact op zijn omgeving en hem actief engageren in het milieubeleid.

Menen belichaamt de integrale en geïntegreerde aanpak: heel wat partners, een mix van instrumenten (onder andere camera’s) en gerichte inzet op doelgroepen. 

  • PZ Oostende

Samen met de stad Oostende werken politiemedewerkers heel intensief op sluikstorten en zwerfvuil. De resultaten laten in 2017 al een dalende trend zien in het aantal vaststellingen. De PZ Oostende investeert in camera’s om de ophelderingsgraad verder te verhogen.

vormingsaanbod ‘professionele communicatie bij zwerfvuilovertredingen’

In 2017 is er opnieuw een vormingsaanbod ‘professionele communicatie bij zwerfvuilovertredingen’. Als voorsmaakje kregen de deelnemers aan de infonamiddag alvast drie fragmenten te zien hoe je een vervuiler gepast kan aanspreken:

Begin mei volgt een nieuwsbrief met uitnodiging tot inschrijven voor de vormingen ‘professionele communicatie bij zwerfvuilovertredingen’. De vormingen zijn allen gepland in de maand juni:

7 juni 2017  9.30-15.30 IMOG, Kortrijksesteenweg 264
8530 Harelbeke
14 juni 2017  9.30-15.30  IVIO, Lodewijk de Raetlaan 12
8870 Izegem
20 juni 2017 9.30-15.30  IVVO, Bargiestraat 6
8900 Ieper
21 juni 2017 9.30-15.30 MIROM, Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare
30 juni 2017 9.30-15.30 IVOO, Klokhofstraat 2
8400 Oostende

  

Ondertussen is het communicatiemateriaal in uitwerking. Een voorsmaakje is alvast hier beschikbaar:


aankondiging handhaving zwerfvuil week 18-24 september

 


aankondiging handhaving sluistorten week 18-24 september

Op 5 september 2017 is er een briefing voor alle toezichthouders over de handhavingsweek van 18-24 september 2017. Het handhavingshandboek en het registratie-instrument komen dan al zeker aan bod.

Uitgebreid naar Gans Vlaanderen

Ook in 2016 was er een succesvolle campagne met als sluitstuk de handhavingsweek.
De minister pikte dit op en besliste om vanaf 2017 deze zwerfvuilcampagne uit te breiden naar gans Vlaanderen.

Om de andere provincies te ondersteunen, verzamelde de gouverneur enkele getuigenissen van betrokken partners.

Het resultaat is een promotiefilm boordevol praktische tips.

Ook benieuwd naar de voordelen van inzetten op zwerfvuil?

Reeds heel wat sensibilisering, tijd voor handhaving

3 op 4 Vlamingen storen zich aan zwerfvuil. Bovendien kost het opruimen van zwerfvuil handenvol geld. De totale jaarlijkse opruimkost van de verschillende overheden werd in een recent onderzoek geschat op ruim 60 miljoen euro, vrijwillige opruiminitiatieven niet inbegrepen.

Er zijn reeds heel wat initiatieven rond zwerfvuilbestrijding, bv. ‘Let’s do it in de vuilbak’. De bestaande sensibiliseringscampagnes en opruimacties worden nu versterkt door het handhavingsluik.

De handhavingscampagne is een gecoördineerde actie over de hele provincie waaraan de Provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse afvalintercommunales, het netheidsnetwerk van ‘indevuilbak’, federale en Vlaamse terreinbeheerders, gemeenten en politiezones meewerken.

Volg ons ook op sociale media

 www.facebook.com/ookschoongenoegvanzwerfvuil 

  twitter.com/Properwvl

je kan ook het radiofragment dat de week van de handhaving aankondigde beluisteren:

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be